Avskrifter fra Sokndal

 

Rulle,

Offuer et Compagnie, aff den
Battalion Marines, som effter
Hans Høye Exellens naadige
ordre, aff det Westerlenche Re
giments leggen er udtagen, och udj
et Compagnie formenet, Stavanger
Kongsgaard d. 28: og 29 Marty:
Anno 1681

No. 53

Soggendals skibbr:

70

Kirke bøe
Houge
Watland
Knubedal
Østen Olßen Nesuog

71

Haneberg
N: Omod
Quam
Reeg
Joen Staalesen Øfuer Mysße

72

Neder Løfaas med sletten
Frøeland
Øfuer Løfaas
Knud Tollachsen Dydland

73

Bircheland
Bierliud
Seelebøe
Ribland
Neßuog
Neder Regland
Dauid Rasmußen St: Roseland

74

Stor Roseland
Immersteen
Løguig
Noernes
Hegdal
Reguig
Lønning
Jacob Sifuerß: Østebøe

75

Frøtløf
Midbøe
Stor Egelj
Løfueland
Lille Regdall
Aaßbiørn Halduorß: Scharaas


Datum Stavanger kongsgaard=
29 Martj = 1681