Rigtig
Specification paa de Døde bortrømpte
Sampt Demitterede deris nafn oc leg med
Omtrendelig anføring af Huad Aarsag de
Evachtete Ere, at Demitteres Saa well
som Nogle af itt Læg Udj et andet at
Indføres af herr Majon Huberts
Copagnie Som den 3 September
Anno 1680 er Bleffven
Completeret

No 6 / No 50

Sogendalschibrede

 

 

Staaende

 

 

 

 

 

94

Peder Tostensen Aarestad, er
død paa kiøren

95

Aadßer Jffversen Gaudeland,
er død paa kiøren

96

Peder Eilleffsen Fedie, bruger
Gaard

97

Halfuor Jffuersen Uhrdal, er
sat til det 98 Leg

98

Jørgen Jacobsen Frøeland, er
skut for Calmar

 

 

 

 

 

 

 

102

Brønild Jensen St: Rosseland,
døde i Frederichstad

 

 

 

 

105

Olle Einerßen Ørrißland, haffver
hengt sig selff op

106

Olle Ommundßen Houge, haffver
tient Elleffue Aar

 


108

Olle Joenßen Barestad, bruger
en Stor Gaard

Reserve

92

Jacob Michelsen Houge, er død udi
Frederichstad

93

Ommund Hoffuersen N. Støele,
er sat til det 94 Leg

94

Biørn Juffersen Rosseland,
er død hiemme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Jacob Helließen Ø:Suurdal, er
sat til det 87 Leg

100

Salfue Erichsen Netland, er
sat til det 81 Leg

101

Jacob Johansen Ø: Omod, er sat
til det 54 Leg

 

103

Tosten Brønildsen Ø: Løffaas,
er sat til det 82 Leg

104

Aanon Brynnildsen Aarhuus, er
død i Frederichstad

 

 

 

 

107

Jacob Gunderßen Bircheland, er
sat til det 113 Leg

108

Laurs Steenßen Aarestad, er
U-døchtig

109

Tarrild Olßen Elffvestrøm, er
sat til det 112 Leg