Avskrifter fra Sokndal

Jedderens oc Dallerens

Fougderies

Odels skatte Mandtal huor Efter

Oddels skatten efter hans Kongl: May Aller

Naadigst Skatte bref er annammet af

Ald huis Oddels Pandte och Kiøbe goedz

samme sted beliggendis Er, af

Eiggeren Self Effter

Angifuelβe Anno

1680

 

Oppebaarit af

1 Pund korn             -        1RD

1 Løb smør              -        1RD

1 Løb tallig              -        1RD

1 tønde Lug            -        1RD

1 tønde Lax             -        2RD

6 faar                    -        1RD

1 hud                     -        ½ RD 9½ β

2 Buchschind Jmod   -        1 hud |

4 Giedschind Jmod    -        1 hud | - Regnet i Oddelschat som gammell

8 Faarschind Jmod    -        1 hud |

 

Her Gøde Gødeβen Sogne Præst til

Limandz gield hans Jorde godz

 

Soggendals Skibbr:

 

Øster Barstad                   j ½ løb smør                     1 ½ Rd

Fidie                               ½ løb smør                       3 ort 5 β

 

Biørn Kidelβenn J Soggendal hans

Jorde godz [kun i Sokndal]

 

Hetlands schibbr:

 

Ytter Efvie                       j løb 6 mk smør                  1RD 8 β

 

Soggendals Skibbr:

 

Hanneberg                       18 mk smør                       j ort

Houge                             j løb smør                        j RD

Yttre Mydland                  3 ½ pund smør                 7 ort 3 β

Nesuog                           ½ løb smør                       ½ RD

Øfre Regland                    2 huder                            j RD 19 β

Schifueraas                      j løb 18 mk smør                j ¼ Rd

Stor Omdal                       2 pnd smør                       28 β

Kiedland                           j hud                               ½ RD 9 ½ β

Aarstad                           2 pund 5 mk smør              3 ½ ort

Jndre Mysβe                     ½ pund tallig, j hud           3 ort 1 ½ β

Cronen                            iij pund smør                     3 ort 8 β

Gudal                              2 Pund smør                     ½ RD 16 β

Drageland                        2 pund 9 mk smør              3 ort 4 β

Reguig                            ½ pund smør 1 hud            3 ort 1 ½ β

Løning                             8 mk smør                        11 β

Dydland                           18 mk smør                       j ort

Schougstad                      2 pund smør                     ½ RD 16 β

Tued øde                         3 faarschind                     22 β

Huus tued øde        

Under Liøtofft                   4 ½ mk smør                     6 β

Huus tued øde

Under Backe                     4 ½ mk smør                     6 β

Egeland under

Schougstad                       j spand tallig                     j ort

Gudland                            j spand tallig                     j ort

Brambøe                           j spand tallig                     j ort

Egeli J Sireheien                 j spand tallig                     j ort

Tellenes                           j pund smør                      j ort 8 β

Reeg                               6 mk smør                        8 β

Steensland                       j spand smør                     j ort

 

Hetlands schibbr:

 

Jnder Efuie

 

Tosten Eye                      30 mk smør                      j ort 16 β

 

Refsland under Eye

 

Niels Regedal J

Soggendals sch:               4 faar schind                    j ort 4 ¾ β

 

Soggendals Schibbr:

 

Hanneberg

 

Niels Hannebergs

Arfuinger                         19 mk smør                       j ort 2 β

Erich Hildes Arf

uinger                             j pund smør                      j ort 8 β

 

Wester Barestad

 

Gundbiørn Giesteβen           16 mk smør                       22 β

Tarild Giesteβen                 16 mk smør                       22 β

Jacob Barestad                  ½ løb smør                       ½ RD

Omund Giesteβen               16 mk smør                       22 β

Endre Barestad                  6 mk smør                        8 β

 

Frøeland

 

her Jacob Kirβebom            j pund 4 mk smør               j ort 14 β

 

Lindland

 

Tormoe Tormoesenn           ii½ løb smør, 3 huder 4 ½ RD 4 ½ β

 

Østbøe

 

Joen Barestad                   3 spand smør, 3 huder        ii ½ RD 4 ½  β

 

Jnder Mydland

Houschild Olgaardz

Sødschinder                      ½ pund smør                     16 β

 

Neder Mysβe

 

Eilef Mydland                     ½ løb 2 mk smør                ½ RD 3 β

Haldwor Røslands børn        20 mk smør                       j ort 3 β

 

Neder Omod

 

Peder Wigmostad

Niels Biørnβen                    2 pund 6 mk smør              3 ort

Ingelief Biørnsdater

Zigbiørn Sandz:rk               9 mk smør                        ½ ort

Mickel Mysβe                     9 mk smør                        ½ ort

 

Frøtløf

 

Aamon Ryes Arf

uinger J tundz sogen          i ½ løb smør                     1 ½ RD

 

Stor Olgaard

 

Mickel Steenberg               12 mk smør                       16 β

Hoskuld Olgaardz

Sødskinde                         6 mk smør                        8 β

Lauridz Gudals børn             8 mk smør                        11 β

Suend Bickelands børn        16 mk smør                       22 β

 

Haaland med Haalandsuig

 

Eilef Mydland                    16 mk smør                       22 β

 

Immersteen

 

Samuel Omod                   ½ løb smør                       ½ RD

 

Neder Regland

 

Olle Tothammer                 2 pund 17 mk smør             3 ort 15 β

Astri Dauidsdater               3 ½ mk smør                     5 β

Ingeborg Røselandz

Arfuinger                          3 ½ mk smør                     5 β

 

Berluid

 

Oβmund Suege                  ½ smør                            ½ RD

 

Aarestad

 

Mickel Steenberg

Och Tollach Berliud            18 mk smør                       j ort

 

Gyeland

 

Maritte Tothammer            18 mk smør                       j ort

 

Egeland under Steenberg

 

her Jacob Jochumsen

Kierβebom                        ½ løb smør                       ½ RD

 

Myrstøl

 

Olle Tothammer                 2 pund smør                     ½ RD 16 β

 

Løning

 

Guri Steenberg                  j pund 4 mk smør               j ort 8 β

 

Knubedal

 

Zigbiørn Løfaas                  18 mk smør                       j ort

 

Neder Saurdal

 

Ingeborg Kiedland              2 pund 6 mk smør              3 ort

 

Goudeland

 

Erick Hidles Arfuinger         7 ½ mk smør                     10 β

 

Ougendal

 

Tollach Bierluid                  ½ pund smør                    16 β

 

Hetleskoug

 

Jacob Barestad                 j pund smør                      8 β

 

Netland

 

Jacob Barestad                 ½ løb smør                       ½ RD

 

Sellebøe

 

Alf Giersdal                       ½ løb smør                       ½ RD

 

Sollie

 

Encken Maritte Tiøn           j pund smør                      j ort 8 β

 

Lille Egeli J Suaheien

 

Alf Giersdal                       ½ pund smør                    16 β

 

Løning J Elfven

 

Jens Lauridzsen                 6 mk smør                        8 β

 

Nornes

 

Niels Mattiβen                   6 mk smør                        8 β

Samuel Omod                    6 mk smør                        8 β