Avskrifter fra Sokndal

Legd Rulle
Ofver her Capitain Hans
Conrad Buberts Compagnie
Udi Jedderens och Dalernis
Fougderj, for Anno
1677

 Sogendals skibbr:

 

 

Recerve Soldatter Leeger Staaende Soldatter
Jacob Niel▀en Houge - 77 92

Kircheb°e
Houge
Quamb
Lie

ěsten Ol▀en Neesuog - 77
Omund Hoffuers▀en Neder St°lle - 77 93

Hanneberg
Nedre Omod
Bramboe

Joen Staales▀en ěfre My▀e - 77
Bi°rn Joffre▀en Ro▀eland - 77
94

Aarstad
Watland

Peder Thostensen Aarstad – 71
Ra▀mus Thiruold▀en ěrisland - 77 95

Lindland
ěritdzland
Portel

Aadzer Iffuer▀en Goudeland - 77
Jacob Ra▀mu▀en Gyeland – 77 96

ěsterb°e
Stoere Regland med Eghammer
Dragland
Gudland

Peder Eiluff▀en Fidie - 77
Knud Tolach▀en Dydland – 77 97

Fr°eland
L°ffueland
Gyeland

Halduor Iffuer▀en Urdal - 77
Olle Jacob▀en Mys▀e - 77 98

ěffre Aamod
Fedie med Tued
SandbŠch
Seelle

Bj°rn Jacob▀en Fr°eland - 77
Jacob Helie▀en ěffuer Sourdall – 75 99

Vester Barestad
Urdal
ěffre Sourdal med Buest°l
Neder Sourdal
Venie

Osmund Joensen Kielland – 74
Bi°rn Lauridtzsen ěster Barestad, er forseet, oc Staar for ded 33 Leg (S. Rosseland, Re og ě. Horpestad) i Hougs skibbrede,
I hans Sted
Salfue Erich▀en Netland - 77
100

ěster Barestad
Steenberg med Egeland
Bradtzberg
Egelj

Salffue Ol▀en Mydland - 77
Jacob Johan▀en ěffuer Omod - 77 101

Birchekand
Oudendal
Berliud
TelnŠs
Selleb°e
Ribland
NŠ▀uog

Dauid Ra▀mu▀en Stoere Ro▀eland - 75
Jacob Siffuer▀en ěstreb°e - 77 102

Neder Regeland
Stoere Ros▀eland
Immersteen
L°geuig
Hegdal
Lille Regdal

Br°nnel Jonsen Store Ros▀eland - 71
Torsten Brynild▀en ěffuer L°vaas - 75 103

Neder L°ffaas med Sleten
ěffre L°ffaas
Aarhus
Knubedal
Reguig
Dydland
Maal
NordnŠs

Niels Brnyildsen L°ffueland - 76
Aanon Brynild▀en Aarhuus - 77 104

Yttre Mydland
Gudal
Schougstad
Egeland under Schougstad
Yttre Aalgaard
Aarsuold
L°nning i Elffuen
ěuridzland

Frederich B°rild▀en Eggeland - 77
Lauritz Einer▀en Suinland - 77 105

Goudeland
Hetleschoug
Netland
Suinland
Thoxen
Nedre St°elle
Fr°tleff

Olle Einer▀en ěrisland – 71
Asbi°rn Halduor▀en Scharaas - 75 106

Midb°e
Thodthammer
Schiffueraas
Reeg

Olle Omundsen Houge - 69
Jacob Gunder▀en Bircheland - 77 107

Indre Mydland
Aarestad
Haaland
Sollie
Myrst°el

Adzer Erich▀en Mys▀e - 77
Lauridtz Steffen▀en Aarstad - 77 108

Neder Mysse
Stoere Aalgaard
L°nning
Indre Mys▀e
Stoere Ombdal

Olle Joen▀en Barestad - 76
Tarild Ol▀en Elffuestr°m - 75 109

Elffuestr°m
Li°tofft
Lille Ombdal
Bache med Portell
Stoere Egelj
ěffre St°elle
Steen▀land

Olle Salffue▀en Maal - 77