Avskrifter fra Sokndal

 Jedderens och Dallerens
Fougderie
Rytterfolcks Penges Regenschab
Fra 22 Decembr: 1676 och til
22 Decembr: 1677 af ald
Odels, Pante och Kiøbe goedtz
Sammestedtz Beliggendis Er
Effter Eigernes An
Giffuelβe
1677
 

Effter Oppebørβelen Som Følger

j Tønde Lax   1 ½ RDr
j Tønde Lug   ½
j Løb Smør    ½ RDr
j pund Korn   i ½ ort 6 β
j hud            21 β

Och Andre Species Ald Aduenant, Lige Effter dette Regen
Schabs Udisβeinge 

Hetlands Schibbr: 

Jnder Effuie

Toβten Eie                       30 mk smør             –        20 β
Aaguold Effuie med
Sine Sødskende                 j løb 6 mk smør        -        ½ RDr 4 β 

Ytter Effuie 

Hermand Gaarmand            j løb 6 mk smør        -        ½ RDr 4 β

Biedland

Mickel Biedland                  5 spand smør           -        ii ½ ort

Reffsland Vnder Eye

Nielβ Reggedal i
Soggendals schibbrett        4 faarschind            -        10 ½ β
Hermand Gaarmand            3 faarschind            -        8 β

Schoggernees

Hermand Gaarmand            3 faarschind            -        8 β

Soggendal Schibbrede

Hanneberg

Daniel Hanneberg               2 løber 6 mk smør     -        j Rdr 4 β
Niels ibm: arfuinger             j løb smør               -        ½ Rdr
Erick Hildes arfuinger           j pund smør            -        16 β
Jachob Omod                    18 mk smør             -        12 β

Wester Barestad

Gundbiørn Gisteβen            16 mk smør             -        10 2/3 β
Jacob Barestad                 2 løber smør            -        1 Rdr
Tarrild Giesteβen               16 mk smør             -        10 2/3 β
Anders Barestad                18 mk smør             -        12 β
Olle Barestad                    18 mk smør             -        12 β
Omund Giesteβen               16 mk smør             -        10 2/3 β

Kirckebøe

Welb: frue, fru
Anne S: her Olle                2 løber smør            -        j RDr
Krags

Midbøe

Stephen Midbøe                ii ½ pund smør
                                     3 huder                  -        j RDr 7 β

Frøeland

Her Jacob Jochumβen
Kirβebom                          2 løber 2 pd 4 mk S  -        5 ort ij β 

Lindland 

Tormoe Torueβen              ii ½ løber smør
                                     3 huder                  -        7 ort 15 β

Øster Barestad

Her Gøde Gødeβen             1 ½ løb smør           -        3 ort

Østbøe

Joen Barestad                   3 spand smør
                                      oc 3 huder              -        1 RDr 3 β

Neder Mysβe

Fredrick Myβe                   23 mk smør             -        16 β
Thorgius ibm                     32 mk smør             -        22 β
Eiluff Mydland                   11 mk smør             -        8 β
Halduor Røsβelands børn     20 mk smør             -        14 β
Mickel Mysβe                    12 mk smør             -        8 β
Jacob ibm                         10 mk smør             -        7 β
Tosten Larβen ibm             18 mk smør             -        12 β 

Indre Mydland 

Biørn Mydland                   27 mk smør             -        18 β
Olle ibm                           27 mk smør             -        18 β
Omund ibm                       27 mk smør             -        18 β
Birgetthe ibm                    36 mk smør             -        j ort
Jacob ibm                         27 mk smør             -        18 β 

Neder Omod 

Peder Wigmostad
Niels Biørsen                     2 pund smør 6 mk     -        i ½ ort
Oc Ingelef Biørnsdatter
Biørn Omod                       27 mk smør             -        18 β
Zigbiørn Sandtzmarch         9 mk smør               -        6 β
Jacob Liøtofft                   9 mk smør               -        6 β
Mickel Mysβe                    9 mk smør               -        6 β 

Houge 

Biørn Kidelβen          j løb smør               -        ½ RDr

Frøtlof 

Aanon Ryes Arfu
inger i Mandal                   i ½ løb smør            -        3 ort 

Stoer Aalgaard 

Houskild Salffueβen
Olgaard                            32 mk smør             -        22 β
Mickel Steenberg               13 mk smør             -        9 β
Hosckild Olgardtz
sødschind                         27 mk smør             -        18 β
Lauridtz Aalgaard               16 mk smør             -        14 β
Peder Aalgaard                  16 mk smør             -        10 2/3 β 

Haaland med Haalandsuig

Elluff Mydland                   10 mk smør             -        10 2/3 β
Lauridtz Haaland                2 pund 6 mk smør     -        i ½ ort
Halduor ibm med
Hans Moder och sød-
schind                             ½ løb 2 mk smør      -        i ort 2 β 

Ytter Mydland 

Hermand Gaarmand            i ½ løb smør            -        3 ort

Fidie 

her Gøde Gødeβen             ½ løb smør
                                      i buchschind            -        i ort 21 β

Todthammer

Sl: Knud Todthammer
Oc medarfuinger                ½ løb smør              -        i ort 

Nesuaag

Hermand Gaarmand            ½ løb smør              -        i ort

Øffre Regland

Sigbiørn Løffaas                 2 huder                  -        i ort 18 β

Immersteen

Samuel Omoed                  ½ løb smør              -        i ort
Joen Jmmersteen               ½ løb smør              -        i ort 

Urdahl

Engel Urdahl                     29 mk smør             -        20 β
Endre ibm                         14 ½ mk smør          -       10 β
Halduor Goudeland             14 ½ mk smør          -       10 β
Suend Urdahl                    14 mk smør             -        10 β

Neder Regland

Olle Todthammer               2 pund smør            -        32 β
Maritte Tiørn                     17 mk smør             -        12 β
Aβtri Dauidsdatter              3 ½ mk smør           -        3 β
Ingeborg Rødlandtz
Arfuuinger                        4 mk smør               -        3 β 

Bircheland

Olle Bircheland                  i pund smør             -        16 β
Iffuer ibm                         ½ pund smør           -        8 β
Thorgier ibm                     ½ pund smør           -        8 β
Carl ibm                           ½ pund smør           -        8 β
Johans ibm                       ½ pund smør           -        8 β

Schiffueraas 

Hermand Gaarmand            i løb smør                -        ½ RDr 

Stoer Omdahl 

Hermand Gaarmand            3 ½ pund smør        -        ½ RDr 8 β 

Løguig 

Lauridtz Løguig                  ½ løb smør              -        i ort
Niels ibm                          ½ løb smør              -        i ort 

Øridtzland 

Joen Øridland [sic.]            42 mk smør             ­        28 β
Peder ibm                         42 mk smør             -        28 β

Aarhuus 

Jacob Aarhuus                  ½ løb smør              -        i ort

Berluid

Hermand Gaarmand            i hud                      -        21 β
Oβmund Suege                  ½ løb smør              -        i ort 

Årrestad 

Mickel Steenberg oc
Tollach Berliud                  1 pund smør            -        16 β
Toerboe Aarestad              2 pund smør            -        32 β 

Liøtofft 

Hermand Gaarmand            i pund smør             -        16 β
Askold Liøtofft                   ½ løb smør              -        i ort 

Loug 

Biørn Loug                        ¾ hud                    -        16 β
Erick ibm                          ¾ hud                    -        16 β 

Gyeland 

Thollach ibm                     18 mk smør             -        12 β
Hendrich ibm                     18 mk smør             -        12 β
Maritte Todthammer
och Rasmus Gyland           
Jsack                              18 mk smør             -        12 β

Stoer Egelie 

Guri Egelie                        ½ løb smør              -        i ort
Brynild ibm                        18 mk smør             -        12 β 

Egeland under Steinberg 

Jørgen Cordtzen                ½ løb smør              -        i ort

Jnder Mysβe 

Hemand Gaarmand             ½ pund smør
                                      1 hud                     -        i ort 5 β 

Cronen 

Hermand Gaarmand            ½ løb smør              -        i ort 

Guedahl 

Hermand Gaarmand            2 pund smør            -        32 β 

Drageland 

Hermand Gaarmand            2 pund smør            -        32 β 

Reguig 

Hermand Gaarmand            ½ pund smør
                                      1 hud                     -        i ort 5 β 

Maal 

Jens Lauridtzenn                ½ løb smør              -        1 ort 

Myrstøel 

Olle Todthammer               2 pund smør            -        32 β 

Løning 

Tollach Gyeland                 ½ pund smør           -        8 β
Guri Steenberg                  i pund smør             -        16 β 

Knubedahl 

Sigbiørn Løffaas                 18 mk smør             -        12 β
Biørn Kidelβen                    18 mk smør             -        12 β

Nedre Sourdal 

Ingeborg Kiedland              2 pund 6 mk smør     -        i ½ ort 

Goudeland 

Tollach Goudeland              30 mk smør             -        20 β
Ouen ibm                         16 mk smør              ­        10 2/3 β
Erick Hildes Arffuinger         7 ½ mk smør            -        5 β 

Ougendal 

Christen Wateland             i pund smør             -        16 β
Tollach Berliud                   ½ pund smør           -        8 β 

Hetleshoug 

Sigbiørn Hetleschoug         ½ pund smør           -        8 β
Jacob Barestad                 i pund smør             -        16 β

Netland 

Jacob Barestad                 ½ løb smør              -        i ort 

Suinland 

Gunder Suinland                ½ løb smør              -        i ort 

Stoer Regdahl 

Jacob Regdal                    ½ løb smør              -        i ort 

Bache 

Jacob Aarhuus                  2 pund smør            -        32 β 

Sandbeck 

Alff Sandbech                   ½ løb smør              -        i ort 

Seelebøe 

Alff Giersdahl                    ½ løb smør              -        i ort 

Dydland 

Biørn Kidelβen          18 mk smør             -        12 β 

Schougstad 

Hermand Gaarmand            2 pund smør            -        12 β 

Tued Øde 

Hermand Gaarmand            3 faarschind            -        8 β 

Huustued øde under Liøtofft 

Hermand Gaarmand            4 ½ mk smør           -        3 β 

Huustued øde under Stoer Omdal 

Hermand Gaarmand            4 ½ mk smør           -        3 β 

Høllender under Liøtofft 

Hermand Gaarmand            3 mk smør               -        2 β 

Egeland under Schougstad 

Hermand Gaarmand            i spand talig            -        12 β 

Gudland 

Hermand Gaarmand            i spand smør            -        12 β 

Brambøe 

Hermand Gaarmand            i spand smør            -        12 β 

Egelie i Sireheien 

Hermand Gaarmand            i spand smør            -        12 β 

Sollie 

Enken Maritte Thiøn           i pund smør             -        16 β 

Thelesnes 

Hermand Gaarmand            i pund smør             -        16 β 

Lille Egelie i Suaheien 

Alf Gierβdahl                     ½ pund smør           -        8 β 

Reeg 

Biørn Kidelβen          6 mk smør               -        4 β 

Steensland 

Hermand Gaarmand            i spand smør            -        12 β 

Løning i Elffuen 

Jens Lauridtβenn               6 mk smør               -        4 β 

Noernees 

Niels Matieβen                   6 mk smør               -        4 β
Samuel Omod                    6 mk smør               -        4 β

 

Summa Offuer Bemelte Schibbredtz
Rytterfolck, Ehre
                   Penge – 33 RDr 7 β