Avskrifter fra Sokndal

Jedderens och Dallernis

Fougderie
Oddels Skatte Mandtal Hvor Effter

Oddels skatten, Effter Hans Kongl: May:

Allernaadigste Skatte Bref Er Oppebaarit

af Ald huer Odels Pante oc kiø-

be goeds sammestedz Beliggendis

Er, Och icke Besides Eller Brugis

Af Eigeren selv effter

Angifuelβe Anno

1677

 

Oppebørβel af

 

1 pund korn – 1 Rd

1 løb smør – 1 Rd

1 løb talig – 1 Rd

1 tønde lug - 1 Rd

1 tønde lax – 2 Rd

6 faar – 1 Rd

1 hud – ½ Rd 9½ sk

1 buckschind – 1 ort 4 ¾ sk

4 giedschind – ½ Rd 9 ½ sk

8 faarschind – ½ Rd 9 ½ sk

 

 

 

Sogendals Schibbrede

 

Haneberg

Niels Hannebergs arfuinger            ½ løb sm                          ½ RDr

Erich Hildes arfuinger                   1 pund sm                        1 ort 8 β

 

WesterBarrestad

Gundbiørn Giestenβen                  16 mk sm                         22 β

Tarild Giestenβen                        16 mk sm                         22 β

Jacob Barrestad                          ½ løb sm                          ½ RDr

Omund Giestenβen                      16 mk sm                         22 β

 

Frøyland

 

her Jacob Kirβebom                      1 pund 4 mk sm                 1 ort 14 β β

 

Lindland

 

Thormoe Torstensen                     2 ½ løb smør, 3 huder        4 Rd 1 ort 4 ½ β

 

Østre Barestad

 

her Gøde Gødeβen                        1 ½ løb sm                       1 ½ RDr

 

Østebøe

 

Joen Barestad                              2 pund 6 mk sm, 3 huder     3 ¼ RDr 4 ½ β

 

Nedre Myβe

 

Eiluf Mydland                               11 mk sm                         15 β

Halduor Røβelandz børn                  20 mk sm                         1 ort 3 β

 

Neder Omod

 

Peder Wigmostad

Niels Biørnsen oc                          2 pund 6 mk sm                3 ort

Ingelef Biørnsdatter

Sigbiørn Sandsmarch                    9 mk sm                           12 β

Jacob Liøtofft                             9 mk sm                          12 β

Michel Myβe                               9 mk sm                           12 β

 

Houge

 

Biørn Kidelβen                             1 løb sm                           1 RDr

 

Frøtlef

 

Aanon Ryes Arfuinger                   1 ½ løb sm                       1 ½ RDr

 

Stoer Aalgaard

 

Michel Steenberg                        13 mk sm                         18 β

Houskuld Aalgaards Sødskinde        27 mk sm                         1 ½ ort

Lauritz Aalgaard                          20 mk sm                         1 ort 3 β

 

Haaland med Haalandsvig

 

Eiluf Mydland                              16 mk sm                         22 β

 

Ytter Mydland

 

Hermand Gaarmand                      1 ½ løb sm                       1 ½ RDr

 

Fidie

 

her Gøde Gødeβen                       ½ løb sm, 1 buchschind      3 ort 5 β

 

Neswog

 

Hermand Gaarmand                      ½ løb sm                          ½ RDr

 

Øfuer Regland

 

Hermann Gaarmand                      2 huder                            1 RDr 19 β

 

Jmmersteen

 

Samuel Omod                             ½ løb sm                          ½ RDr

 

Neder Regland

 

Olle Tothammer                          2 pund sm                        1 RDr

Maritte Tiøn                               17 mk sm                         23 β

Astri Davidsdatter                       3 ½ mk sm                       5 β

Ingeborg Røβelands arfuinger         4 mk sm                           6 β

 

Schiefueraas

 

Hermannd Gaarmand                    1 løb sm                           1 RDr

 

Store Omdahl

 

Hermand Gaarmand                      3 ½ pund sm                    1 RDr 16 β

 

Bierliud

 

Hermannd Gaarmand                    1 hud                              ½ RD 9 ½ β

Osmund Suege                           ½ løb sm                          ½ RDr

 

Aarstad

 

Michel Steenberg och

Tolach Berliud                            1 pund sm                        32 β

 

Liøtofft

 

Hermannd Gaarmand                   1 pund sm                        32 β

 

Gyeland

 

Maritte Tothammer                      18 mk sm                         1 ort

 

Eggeland under Stenberg

 

Jørgen Eretes                             ½ løb sm                          ½ RDr

 

Inder Myβe

 

Hermannd Gaarmand                    ½ pund sm, 1 hud              3 ort 1 ½ β

 

Cronen

 

Harmannd Gaarmand                   ½ løb sm                          ½ RDr

 

Guedal

 

Hermannd Gaarmand                   2 pund sm                        1 SletDr

 

Drageland

 

Hermannd Gaarmand                   2 pund sm                        ½ RDr 16 β

 

Regvig

 

Hermannd Gaarmand                   ½ pnd tallig, 1 hud             3 ort 1 ½ β

 

Maal

 

Joen Lauritzen                            ½ løb sm                          ½ RDr

 

Myrstøl

 

Olle Tothammer                          2 pund sm                        1 RDr

 

Lønning

 

Tolach Berliud                            ½ pund sm                       16 β

Guri Stenberg                             1 pund sm                        32 β

 

Knubedal

 

Sigbiørn Løuaas                          18 mk sm                         1 ort

 

Neder Surdal

 

Ingeborg Kiedland                        2 pund 6 mk sm                 3 ort

 

Goudeland

 

Erich Hildes arfuinger                    7 ½ mk sm                       10 β

 

Ougendal

 

Christen Uelleland                        1 pund sm                        32 β

Tolach Berluid                             ½ pund sm                       16 β

 

Hetleschoug

 

Jacob Barestad                           1 pund sm                        1 ort 8 β

 

Netland

 

Jacob Barestad                           ½ løb sm                          ½ RDr

 

Bache

 

Jacob Aarhuus                            2 pund sm                        1 RDr

 

Selebøe

 

Alf Gierisdal                                ½ løb sm                          ½ Rdr

 

Dydland

 

Biørn Kidelβen                            18 mk sm                         1 ort

 

Schougstad

 

Harmannd Gaarmand                   2 pund sm                        ½ RDr 16 β

 

Tued Øde

 

Harmannd Gaarmand                   3 faarschind                     22 β

 

Huustued øde under Liøtofft

-                                              4 ½ mk sm                       6 β

 

Huustued øde under Stoer Omdahl

 

-                                              4 ½ mk sm                       6 β

 

Høllenden under Liøtofft

 

-                                              3 mk sm                           4 β

 

Egeland under Schougstad

 

-                                              1 spand tallig                    1 ort

 

Gudland

 

-                                              1 spand smør                    1 ort

 

Brambøe

 

-                                              1 spand sm                       1 ort

 

Eggeli J Sireheien

 

-                                              1 spand sm                       1 ort

 

Soeli

 

Marite Tiøn                                1 pund sm                        32 β

 

Telenes

 

Hermannd Gaarmand                    1 pund sm                        32 β

 

Lille Eggeli i Suaheien

 

Alf Gieriβdal                                ½ pund sm                       16 β

 

Reeg

 

Biørn Kiedelβen                           6 mk sm                           8 β

 

Stensland

 

Hermannd Gaarmand                   1 spand sm                       1 ort

 

Lønning J Elfven

 

Joen Lauritsen                            6 mk sm                           8 β

 

Noernes

 

Niels Matiesen                            6 mk sm                           8 β

Samuel Omod                             6 mk sm                           8 β

 

Summa Ofuer forbemelte Schibbrede Oddelschat

Er Penge 38 ¼ RDr 20 ½ β

 

 

 

 

Hetlands Schibbr:

 

Jnder Efuie

 

Tosten Eye                                30 mk sm                         40 β

 

Ytter Efuie

 

Hermannd Gaarmand                    1 løb 6 mk sm          1 RDr 8 β

 

Refsland under Eye

 

Hermannd Gaarmand                    3 faarschind                     22 β
Niels Regdahl i Soggendal              4 faarschind                     1 ort 4 ¾ β

 

Schoggernees

 

Hermannd Gaarmand                    3 faarschind                     22 β