Avskrifter fra Sokndal

Ligningsmanntall for BadskjŠrkistens utredning samt Barberer- og trompeterskatten av Stavanger by

1676

at Anno 1676 den 1. och 2. May - -

Barbeer oc Thromp: skat, Jndquart: Penge

 

Borgere och Jnduaanere

Sogendall

Simmen Pedersen

Lauritz Mathisen

Joen Lauritzen

S÷ffren Hoffuersen

Bi÷rn Kiddelsen

Niels Matthisen

Johan Henrichsen Kiembner

Peder Zachrisen

Lauridtz Nielsen


(kilde : www.vigerust.net)