Avskrifter fra Sokndal

Jedderens och Dallernis
Fougderie
Odels Schatte Mandtal hvor Effter
Odelsschatten, effter Hans Kongl: May:
Allernaadigste Schattebref Er
Oppebaarit af ald huer Odels
Pante oc kiøbe goeds sammestedz
Beliggende Er, oc iche
Besides eller Bruges af
Eyeren self effter
Angifuelβe
Anno
1676

Oppebørβel af

1 pund korn – 1 Rd
1 løb smør – 1 Rd
1 løb talig – 1 Rd
1 tønde lug - 1 Rd
1 tønde lax – 2 Rd
6 faar – 1 Rd
1 hud – ½ Rd 9½ sk
1 buckschind – 1 ort 4 ¾ sk
4 giedschind – ½ Rd 9 ½ sk
8 faarschind – ½ Rd 9 ½ sk 

Sogendals Schibbrede

Haneberg

Niels Hannebergs arfuinger            ½ løb sm                          ½ RDr
Erich Hildes arfuinger                   1 pund sm                        1 ort 8 β

WesterBarrestad

Gundbiørn Jiestensen                   16 mk sm                         22 β
Tarald Jiestensen                        16 mk sm                         22 β
Jacob Barrestad                          ½ løb sm                         ½ RDr
Omund Jiestensen                       16 mk sm                         22 β

Frøyland

her Jacob Kirβebom                     1 ½ løb 4 ½ mk sm            1 ½ RDr 6 β

Lindland

Samuel Torstensen                      2 ½ løb smør, 3 huder        4 ¼ Rd 4 ½ β

Østre Barestad

her Gøde Gødeβen                       1 ½ løb sm                       1 ½ RDr

Østebøe

Joen Barestad                            1 ½ løb sm, 3 huder           3 ¼ RDr 4 ½ β

Nedre Myβe

Eiluf Mydland                              11 mk sm                         15 β
Halduor Røβelandz børn                20 mk sm                         1 ort 3 β

Neder Omod

Peder Wigmostad
Niels Biørnsen oc                         2 pund 6 mk sm                3 ort
Ingelef Biørnsdatter
Sigbiørn Sandsmarch                    9 mk sm                           12 β
Jacob Liøtofft                             9 mk sm                           12 β
Michel Myβe                               9 mk sm                           12 β

Houge

Biørn Kidelβen                             1 løb sm                           1 RDr

Frøtlef

Aanon Ryes Arfuinger                   1 ½ løb sm                       1 ½ RDr

Stoer Aalgaard

Michel Steenberg                        13 mk sm                         18 β
Houskuld Aalgaards Sødskinde       27 mk sm                         1 ½ ort
Lauritz Aalgaard                          20 mk sm                         1 ort 3 β

Haaland med Haalandsvig

Eiluf Mydland                              16 mk sm                         22 β

Ytter Mydland

Hermand Gaarmand                      1 ½ løb sm                       1 ½ RDr

Fidie

her Gøde Gødeβen                       ½ løb sm, 1 buchschind      3 ort 5 β

Neswog

Hermand Gaarmand                      ½ løb sm                          ½ RDr

Øfuer Regland

Hermann Gaarmand                      2 huder                            1 RDr 19 β

Jmmersteen

Niels Mathiesen                           ½ løb sm                          ½ RDr

Samuel Omod                              ½ løb sm                          ½ RDr

Neder Regland

Olle Tothammer                          2 pund sm                         1 RDr
Maritte Tiøn                               17 mk sm                          23 β
Astri Davidsdatter                       3 ½ mk sm                        5 β
Ingeborg Røβelands arfuinger         4 mk sm                           6  

Schiefueraas

Hermannd Gaarmand                   3 ½ pund sm                    1 RD 16 β

Bierliud

Hermannd Gaarmand                   1 hud                              ½ RD 9 ½ β
Osmund Suege                           ½ løb sm                          ½ RDr

Aarstad

Michel Steenberg och
Tolach Berliud                            1 pund sm                        32 β

Liøtofft

Hermannd Gaarmand                   1 pund sm                        32 β

Gyeland

Maritte Tothammer                      18 mk sm                         1 ort

Eggeland under Stenberg

Jørgen Lertes                             ½ løb sm                          ½ RDr

Inder Myβe

Hermannd Gaarmand                   ½ pund sm, 1 hud              3 ort 1 ½ β

Cronen

Harmannd Gaarmand                   ½ løb sm                          ½ RDr

Guedal

Hermannd Gaarmand                    2 pund sm                        ½ RDr 16 β

Drageland

Hermannd Gaarmand                    2 pund sm                        ½ RDr 16 β

Regvig

Hermannd Gaarmand                    ½ pnd sm, 1 hud               3 ort 1 ½ β

Maal

Jenns Lauritzen                            ½ løb sm                          ½ RDr

Myrstøl

Olle Tothammer                          2 pund sm                        1 RDr

Lønning

Tolach Berliud                             ½ pund sm                       16 β
Guri Stenberg                             1 pund sm                        32  

Knubedal

Sigbiørn Løuaas                          18 mk sm                         1 ort

Neder Surdal

Ingeborg Kiedland                        2 pund 6 mk sm                 3 ort

Goudeland

Erich Hildes arfuinger                    7 ½ mk sm                       10 β

Ougendal

Christen Weland                          1 pund sm                        32 β
Tolach Berluid                             ½ pund sm                       16 β

Hetleschoug

Jacob Barestad                           1 pund sm                        32 β

Netland

Jacob Barestad                           ½ løb sm                          ½ RDr

Bache

Jacob Aarhuus                            2 pund sm                        1 RDr

Selebøe

Alf Gierisdal                                ½ løb sm                          ½ Rdr

Dydland

Biørn Kidelβen                             18 mk sm                         1 ort

Schougstad

Harmannd Gaarmand                     2 pund sm                        ½ RDr 16 β

Tued Øde

Harmannd Gaarmand                     3 faarschind                     22 β

Huustued øde under Liøtofft

-                                              4 ½ mk sm                       6 β

Huustued øde under Stoer Omdahl

-                                              4 ½ mk sm                       6 β

Høllenden under Liøtofft

-                                              3 mk sm                           4 β

Egeland under Schougstad

-                                              1 spand tallig                    1 ort

Gudland

-                                              1 spand smør                    1 ort

Brambøe

-                                              1 spand sm                       1 ort

Eggeli J Sireheien

-                                              1 spand sm                       1 ort

Soeli

Marite Tiøn                                1 pund sm                        32 β

Telenes

Hermannd Gaarmand                    1 pund sm                        32 β

Lille Eggeli i Suaheien

Alf Gieriβdal                                ½ pund sm                       16 β

Reeg

Biørn Kiedelβen                           6 mk sm                           8 β

Stensland

Hermannd Gaarmand                   1 spand sm                       1 ort

Lønning J Elfven

Jenns Lauritsen                            6 mk sm                           8 β

Noernes

Niels Matiesen                            6 mk sm                           8 β
Samuel Omod                             6 mk sm                          8 β

 

Summa Ofuer forbemelte Schibbrede Oddelschat
Er Penge 40 ¾ RDr 12 ½ β

Hetlands Schibbr:

Jnder Efuie

Tosten Eye                                30 mk sm                           1 ½ RDr 19 β

Ytter Efuie

Hermannd Gaarmand                   1 løb 6 mk sm          1 RDr 8 β

Refsland under Eye

Hermannd Gaarmand                   ½ løb sm                          ½ RDr

Biedland

Christian Gram                            5 spand sm                       5 ort

Schoggernees

Hermannd Gaarmand                   3 faarschind                     22 β