Avskrifter fra Sokndal

Kaaber Skatte Register, Efter en
huer Godseigers angiffuelse, paa
alt adelig, geistlig, och werdslig Ei-
gendde Jorde goeds, Baade det som
Boes paa af Eigerne Self, tillige
med det aff Leilendingeren brugis,
indted undertagendes I Nogen
maader, huor effter Dens
anden Termin Kaaberschat
effter hans ko: ma: allernaa-
digste forordning er Be-
talt, med 20 shilling aff
huer puns korn
eller løb S:
for Anno
1675

Alle species Aff Landschyld
Reignet til korn och S:

Sogendals Schibrede

Gaarder

Gods Eigere

Hanneberg 3 2/3 løb Smør Daniel Hanneberg 2 løb 6 mk. S:
Niels ibms. arfuinger 1 løb S:
Erich Heldes arfuinger 1 pund S:
Jacob Amod 18 mk. S:
Wester Barestad 3 løb Smør Gundbiørn Giestesen 16 mk. S:
Tarild Giestesen 16 mk. S:
Jacob Barestad 2 løb S:
Omund Heisel i Tapdal 1/2 pund S:
Olle Barestad 18 mk. S:
Omund Giestesen 4 mk. S:
Kirche Bøe 3 løb Smør Welb: frue frue Anna
Sallig her Olle Krags Eiger
Midbøe 2 1/3 løb Smør Steffen Midbøe Eiger
Lindland 4 1/2 løb Smør Tormoe Tormoesøn Eiger
Øster Barestad 1 1/2 løb Smør Her Gøde Gødesen Eiger
Østebøe 3 løb Smør Joen Barestad Eiger
Neder Mysse 5 pd. 5 mk. Smør Friderich Mysse 19 mk. S:
Torgius ibm. 27 mk. S:
Eiluff Mydland 19 mk. S:
Haldvor Røsselands Børn 20 mk. S:
Michel Mysse 12 mk. S:
Jacob ibm. 10 mk. S:
Birgethe Mydland 18 mk. S:
Inder Mydland 2 løb Smør Biørn Mydland 27 mk. S:
Olle ibm. 27 mk. S:
Omund ibm. 27 mk. S:
Birgethe ibm. 36 mk. S:
Jacob ibm. 27 mk. S:
Neder Omod 2 løb Smør Peder Vigmoestad,
Niels Biørnsen och
Ingelef Biørnsdatter 1 løb S:
Biørn Mydland 1/2 løb S:
Sigbiørn Sandsmarch 1/2 pd. S:
Jacob Liøtofft 1/2 pd. S:
Michel Mysse 1/2 pd. S:
Houge 1 1/2 løb Smør Biørn Kiedelsen 1 løb S:
Johannis Hanneberg 1/2 løb S:
Frøtleff 1 1/2 løb Smør Aanon Ryes Arffuinger i Mandal Eiger
Store Olgaard 1 1/2 løb Smør Anne Aalgaard och
hennes Børn 1 løb 3 mk. S:
Michel Steenberg 13 mk. S:
Lauritz ibm. 20 mk. S:
Haaland med
Haalandsvig
1 1/2 løb Smør
Eiluff Mydland 8 mk. S:
Lauritz Haaland 2 pd. 6 mk. S:
Michel ibm. 1/2 pd. S:
Haldvor ibm. och
hans Sødskinder 26 mk. S:
Frederich Mysse 8 mk. S:
Ytter Mydland 1 1/2 løb Smør Hermand Gaarmand Eiger
Fidie 3 spand Smør Her Gøde Gødesen paa Lye Eiger
Tothammer 1/2 løb Smør Sallig Knud Tothammers arfuinger Eiger
Nesuaag 1/2 løb Smør
Store Regland 1 løb Smør
Hermand Gaarmand Eiger
Øffre Løffaas 1 løb Smør Sigbiørn Løffaas Eiger
Jmmersteen 1 løb Smør Niels Mathiesen 1/2 løb S:
Samuel Omod 1/2 løb S:
Urdal 1 løb Smør Engel Urdal 29 mk. S:
Endre ibm. 14 1/2 mk. S:
Jens ibm. 14 1/2 mk. S:
Suend ibm. 14 mk. S:
Neder Regland 1 løb Smør Biørn Kiedelsen 2 pd. S:
Maritte Tiørn 17 mk. S:
Astri Dauids datter 3 mk. S:
Ingeborg Røsslands arfuinger 4 mk. S:
Birckeland 1 løb Smør Olle Birckeland 1 pd. S:
Jffuer ibm. 1/2 pd. S:
Torgier ibm. 1/2 pd. S:
Carl ibm. 1/2 pd. smør
Johannis ibm. 1/2 pd. S:
Schieffueras 1 løb Smør
Store Omdal 1 løb 12 mk. Smør
Hermand Gaarmand Eiger
Løynning 1 løb Smør Lauritz Løynning 1/2 løb S:
Niels ibm. 1/2 løb S:
Ørisland 3 1/2 pund Smør Joen Ørisland 42 mk. S:
Peder ibm. 42 mk S:
Aarhuuß 1/2 løb Smør Jacob Aarhuus Eiger
Bierliud 1 løb Smør Hermand Gaarmand 1/2 løb S:
Oßmund Suege 1/2 løb S:
Goudeland 2 pd. Smør Tollach Goudeland,
Ouen ibmd : och Erich
Hildes arffuinger Eiger
Ougendal 1/2 løb Smør Cristen Væeland 1 pd. S:
Tollach Bierliud 1/2 pd. S:
Hetleskouf 1/2 løb Smør
Netland 1/2 løb Smør
Jacob Barestad Eiger
Suinland 1/2 løb Smør Gunder Suinland Eiger
Store Regdal 1/2 løb Smør Jacob Regdal Eiger
Backe 2 pd. Smør Jacob Aarhuus Eiger
Sand Beck 1/2 løb Smør Alff Sand Beck Eiger
Seele Bøe 1/2 løb Smør Alff Giersdal Eiger
Dydland 18 mk. Smør Biørn Kiedelsen Eiger
Schougstad 2 pd. Smør Hermand Gaarmand Eiger
Aarestad 1 løb Smør Michel Steenberg och
Tollach Bierliud 1 pd. S:
Torbor Aarestad 2 pd. S:
Liøtofft 2 1/2 pd. Smør Hermand Gaarmand Eiger
Loug 3 Spand Smør Biørn Loug 27 mk. S:
Erich ibm. 27 mk. S:
Gyeland 1 løb Smør Rasmus Gyeland 18 mk. S:
Tollach ibm. 18 mk. S:
Henrich ibm. 18 mk. S:
Maritte Tothammer 18 mk. S:
Store Egelie 3 Spand Smør Guri Egelie 1/2 løb S:
Brynild ibm. 18 mk. S:
Egeland under Steenberg 1/2 løb Smør Jørgen Cortzen Eiger
Cronnen 1/2 løb Smør
Inder Mysse 2 pd. Smør
Guedal 2 pd. Smør
Drageland 2 pd. Smør
Reguig 2 pd. Smør
Hermand Gaarmand Eiger
Maal 1/2 løb Smør Jens Lauritzen Eiger
Myrstøel 2 pd. Smør Biørn Kiedelsen 1 pd. S:
Christopher Steenberg 1 pd. S:
Lønning 1/2 løb Smør Tollach Bierliud 1/2 pd. S:
Gurri Steenberg 1 pd. S:
Knubedal 1/2 løb Smør Sigbiørn Løffaas 18 mk. S:
Biørn Kiedelsen 18 mk. S:
Neder Sourdal 2 pd. 6 mk. Smør Ingeborg Lindland Eiger
Tued øde 13 1/2 mk. Smør
begge
Huustued øde 9 mk. Smør
Hølleren under Liøtofft 3 mk. Smør
Egeland under Schougstad 1 Spand Smør
Gudland 1 Spand Smør
Brambøe 1 Spand Smør
Egeli j Sirheien 1 Spand Smør
Hermand Gaarmand Eiger
Sollie 1 pund Smør Encken Maritte Tiørn Eiger
Telleßnes 1 pund Smør Hermand Gaarmand Eiger
Lille Egeli j Suaheien 12 mk. Smør Alf Giersdal Eiger
Reeg 6 mk. Smør Biørn Kiedelsen Eiger
Steensland 18 mk. Smør Henrmand Gaarmand Eiger
Lønning j Elffuen 18 mk. Smør Jens Lauritzen Eiger
Nordnees 1/2 pund Smør Niles Mathiesen 6 mk. S:
Samuel Omod 6 mk. S:
Frøeland 3 1/2 løb Smør Her Jacob Kirsebom Eiger

Summa   Smør 70 1/2 løber 18 1/2 merker

[Gårder som ligger til Hetland Skibrede, men Sokndals prestegjeld]

Indre Effuie 1 1/2 løb Smør Tosten Eie 30 mk. S:
Aaguold Effuie med sine sødkinde 1 løb 6 km. S:

Indre Effuie 6 mk. Smør

Biedland 5 spann smør

Hermand Gaarmand Eiger

Christian Gram Eiger

Refsland under Eeg (Sic.) 1 pund 3 1/2 mk. Hermand Gaarmand Eiger
Skogenees 13 1/2 løb Smør Hermand Gaarmand Eiger