Avskrifter fra Sokndal

Jedderens och Dalernes
Fougderies
Soldatter LegdRulle
Anno
1675

 Sogendals skibbr:

 

 

33 Leg (sammen med flere gårder i Lund)

Kirche Bøe
Houge
Quamb
Lie

Kidel Atlachsen Lunde
34 Leg

Hanneberg
Nedre Omod
Bramboe
Aarstad
Watland

Tolluff Ellingsøn Aarstad
35 Leg

Lindland
Øritdzland
Portel
Østerbøe
Stoere Regland med Eghammer
Dragland
Gudland

Salue Olßøn Myland
36 Leg

Frøeland
Løffueland
Gyeland
Øffre Aamod
Fedie med Tued
Sandbæch
Seelle

Biørn Jacobsøn Frøland
37 Leg

Vester Barestad
Urdal
Øffre Sourdal med Buestøl
Neder Sourdal
Venie
Øster Barestad
Steenberg med Egeland
Bradtzberg
Egelj

Jacob Helgesøn Sourdal
38 Leg

Birchekand
Oudendal
Berliud
Telnæs
Sellebøe
Ribland
Næßuog
Neder Regeland
Stoere Rosßeland
Immersteen
Løgeuig
Hegdal
Lille Regdal

Daniel Raßmusøn Roseland
39 Leg

Neder Løffaas med Sletten
Øffre Løffaas
Aarhus
Knubedal
Reguig
Dydland
Maal
Nordnæs
Yttre Mydland
Gudal
Schougstad
Egeland under Schougstad
Yttre Aalgaard
Aarsuold
Lønning i Elffuen
Øuridzland

Torsten Brynilds Løffaas
40 Leg

Goudeland
Hetleschoug
Netland
Suinland
Thoxen
Nedre Støelle
Frøtleff
Midbøe
Thodthammer
Schiffueraas
Reeg

Jacob Nielsøn Haneberg
41 Leg

Indre Mydland
Aarestad
Haaland
Sollie
Myrstøel
Neder Mysse
Stoere Aalgaard
Lønning
Indre Mysße
Stoere Ombdal

Adzer Erichs Mysße
42 Leg

Elffuestrøm
Liøtofft
Lille Ombdal
Bache med Portell
Stoere Egelj
Øffre Støelle
Steensland

Torgius Rolfsøn Stensland