Avskrifter fra Sokndal

Oddels Skattes Mandtall Offuer
Jedderen och Dahlernes fougderie fra

NyttAarsdagen Anno 1673 : och till Aarß
Dagen næst effter
Anno 1674

Sogendals Schibrede

Gaarder

Gods Eigere

Hanneberg Smør 3 løb 2 Pnd Daniel ibm. 2 løb 6 mrk  -  b.p.
Niels ibm ½ løb  -  b.p.
Johanns ibm. ½ løb  -  b.p.
Jacob Omod ½ løb 6 mrk - bruger
Wester Barestad Smør 3 løber Jacob ibm. 1 løb 2 Pnd  -  b.p.
Olle ibml 1 pnd  -  b.p.
Jacob ½ Pnd
Omund Ulfsen 1 løb
Midbøe
Smør 1½ løb
Huuder 3
Steffen ibm. Eyer alt  -  b.p.
Frøeland Smør 2 løber
Huuder 3
Hr. Jacob Jochuumsen eyer alt och
bruger 3 huuder och sm: 2 løb
Skatter af 2 løb
Lindland Smør 3 løber
3 Huuder
Tormoe Tormoßen i Kaab-
ervigen alt
Øster Barestad Smør 4 Pnd Her Lars Berntsen paa Lye alt
Østebøe Smør 1½ løb
Huuder 3
Joen Barestad alt
Neder Mysse Smør 2 løber Lars ibm. 2 Pnd 18 mrk  -  b.p.
Mikkel oc Jacob 1 Pnd  -  b.p.
Birete Møsse ½ løb  -  b.p.
Halduor Røseland 20mrk.
Inder Mydland Smør 2 løber Biørn ibm. 1 løb  -  b.p.
Birgete  3½ Pnd  -  b.p.
Salve Aalgard 9 Pnd
Neder Omod Smør 2 løber Niels oc Ingels børn 1 Pnd  -  b.p.
Peder Vigmoestad 2 Pnd
Biørn Mydland ½ Pnd
Lars Gudals børn ½ Pnd
Jacob Liøtofft ½ Pnd
Michel Mysse ½ Pnd
Houge Smør 1 løb Hr. Lars Berntsen paa Lye alt
Frøtleff Smør 1½ løb Annon Ryes i Mandal Eyer alt
St Algaard Smør 1½ løb Anne ibm 1 løb 3 mrk  -  b.p.
Michell Steenberg 13 mrk
Lars ibm. 20 mrk
Haaland Smør 1½ løb Lars ibm 2 Pnd 3 mrk  -  b.p.
Jacob ibm 16 mrk  -  b.p.
Michell ibm ½ løb 1 mrk  -  b.p.
Lars Møsse 4 mrk
Fidie Smør ½ løb
Buigschind 1
Hr. Lars Berntsen paa Lye alt
Tothammer Smør ½ løb Tron ibm eyer alt oc boer paa
Øffre Løffaas Smør 1 løb Sigbiørn ibm ½ løb  -  b.p.
Tosten ibm ½ løb  -  b.p.
Jmmersteen Smør ½ løb Samuel Omod alt
Urdal Smør 1 løb Engel ibm 1 Pnd 5 mrk  -  b.p.
Svend ibm 15 mrk  -  b.p.
Endre ibm 13 mrk  -  b.p.
Jens ibm 13 mrk  -  b.p.
Ørridtsland Smør 3½ Pnd Olle ibm ½ løb  -  b.p.
Peder ibm 1 Pnd  -  b.p.

Joen ibm 1 Pnd  -  b.p.
Neder Regland Smør 1 løb Olle Todthammer ½ løb
Marite LinTiøn 1 Pnd 9 mrk
Astri Dauidsdater 4 mrk
Ingebor Roseland 4 mrk
Birckeland Smør 1 løb Torgier ibm ½ Pnd  - b.p.
Olle ibm 1 Pnd  -  b.p.
Jffuer ibm ½ Pnd  -  b.p
Lars ibm ½ Pnd  -  b.p.
Johanns ibm ½ Pnd  -  b.p.
Løynning Smør 1 løb Lars ibm ½ løb  -  b.p.
Niels ibm ½ løb  -  b.p.
Aarhuus Smør ½ løb Jacob ibm Eye oc boer paa alt
Bierliud Smør ½ løb Asmund "Sualge" alt
Aarstad Smør ½ løb Stephan Bøee ibm 2 Pnd  -  b.p.
Michell Stenberg 1 Pnd
Loug Huuder 1½ Lars Kieldsen alt  -  b.p.
Maal Tallig ½ løb Hans Larsen alt bruger
Myrstøel Smør 2 Pnd Ole Todthammer 13½ mrk
Christopher Stenberg 13½ mrk
Willatz Tiøn 7 mrk
Torgier Eye 7 mrk
Iffuer Hetland 7 mrk
Lønning Smør ½ løb Tollef Berliud ½ Pnd
Guri Stenberg 1 Pnd
Gyland Smør 3 Pnd Tollef ibm 18 mrk  -  b.p.
Rasmus ibm 18 mrk  -  b.p.
Knubedall Smør ½ løb Biørn Kiedelsen 18 mrk  -  b.p.
Sigbiørn Løffaas 18 mrk  -  b.p.
N. Sourdall Smør 2 Pnd Niles Kiedland alt
Goudeland Smør 2 Pnd Iffuer ibm 1 Pnd 4 mrk  -  b.p.
Offuel ibm 14 mrk  -  b.p.
Erich Hellies arfuinger 6 mrk eyer

Oubdall [sic.]
(Åvendal)

 

Hetleskoug

Smør ½ løb

 

Smør ½ løb

Thomes Regdal - 18mk
Tollak Berliud - 6 mk
Christen U-veland - 12 mk

Torkild ibm 18 mrk  -  b.p.
Jacob Barestad 18 mrk

Netland Smør ½ løb Jacob Barestad alt
Suinland Smør ½ løb Gunder ibm alt boer paa
St Regdall Smør ½ løb Jacob ibm 25 mrk  -  b.p.
Tomas ibm 11 mrk  -  b.p.
Backe Smør 2 Pnd Jacob Aarhuus alt
St. Egelie Smør 3 Pnd Enchen oc Orm ibm alt, boer paa
Sellebøe Smør ½ løb Alff ibm eyer alt, boer paa
Dydland Smør 18 mrk Biørn Kiedelsen alt
Sollie Smør 1 Pnd Willatz Tiøn alt
L. Eye Smør ½ Pnd Alf Giersdall alt
Reeg Smør 6 mrk Biørn Kiedelsen alt
Lønning i Elffen Smør 6 mrk Joen Laursen i Flechefiord alt
Nordnes Smør 1 Pnd Samuel Omod 6 mrk
Tormo Tormos 6 mrk
Sandbekk
Gyeland
Smør ½ løb
Smør ½ løb
Jørgen Cortsen alt
Ombdall
Berliud
Bramboe
Cronen
Dragland
Egelie
Egeland
Omdall
Stensland
Goudeland
Huustvedt
Høllen
Liøtofft
Y. Mydland
Ø. Møsse

Nesuog
Regland
Reguig

Skiffueraaß
Schougstad
Telneß
Tuedt
Smør 3½ Pnd
Huuder 1
Tallig 1 Pnd
Tallig ½ løb
Smør 2 Pnd
Tallig 1 Pnd
Tallig 1 Pnd
Smør 2 Pnd
Smør 1 Pnd
Tallig 1 Pnd
Smør 9 mrk
Smør 3 mrk
Smør 2½ Pnd

Smør 1½ løb
Tallig 1 Pnd
Huuder 1
Tallig ½ løb
Huuder 2
Huuder 1

Tallig ½ Pnd
Smør 1 løb
tallig 2 Pnd
Smør 1 Pnd
Faarschind 3
Hermand Gaarmand den yngre eyer alt