Avskrifter fra Sokndal

Ligningsmanntall for kontribusjonsskatt av Stavanger  by

1673

Borgere och Jnduaanere

Sogendal

Simen Pedersen

Johanis Johansen

Lauridz Mathiasen

Joen Lauridzen

Søren Haldvorsen [Haaversen ?]

Biørn Kiedelsen

Niels Mathiasen

Johan Henrichsen

 


(kilde : www.vigerust.net)