Avskrifter fra Sokndal

1661

Skate Mandtal
Almindelige Jordebogh
Sogendahls Skibrede

 

Haneberg, Legwold øde derunder

Daniel
Niels

W.Barestad

Jacob
Peder
Aamond
Oelle

Kirkebøe

Lauritz
Jacob
Sander

Midbø

Goude
Jofre
Torgius
Alff

Frøland

Jon
Enchen

Aarstad

Torgius
Søfren
Tosten

Aamod

Samuel
Jacob

Lindland

Todleff
Søfren
Alff
Jon
Erich

Ø. Barestad

Lauritz
Rasmus
Jon
Salve
Lauritz
Niels
Olle
Daug

Østbøe

Jon
Ormb
Jørgen
Mickel
Tollack

N. Mysse

Lauritz
Navar
Torgier
Enchen
Mickel

I. Mydland

Bjørn
Lauritz

N. Aamod

Biørn
Jacob

Houge

Omund
Brønnild
Peder
Niels

Regeland

Hans
Jacob
Christen

Frøtleff

Lauritz
Naffe
Einer

St. Aalgaard

Salffue
Biørn

Haaland

Lauritz
Torgius

Stenberg

Lauritz
Mickel

N. Løvaas

h. Jacob Jochumsen

S. Rosseland

Jon
Asbjørn
Rasmus

Elvestrøm

Endre

Y. Mydland

Niels
Tosten

Fidie

Ellef

Tothamer

Trond
Knud

Nesuog

Christen
Anders
Olle

Ødegaarder

Ø. Løvaas

Giermund
Sigbjørn

Immersteen

Anders
Christen

Urdall

Ingell
Gunder
Christopher
Joen

N. Regeland

Gunder
Amundt

Y. Aalgaard

Jacob
Gulech

Birckeland

Gunder
Mickel
Iffuer
Johanes
Oell

N. Støle

Haafuer
Lejel
Knud

L. Roseland

Haluord
Peder

Toxen

Tolleff
Aawwold
Elling

Schjeveraas

Niels
Halduor
Peder
Bendt

S. Omdall

Peder
Bertell

Løguig

Gunder
Halduor

Øritzland

Olle
Peder
Jon

Aaros

Jacob

Berliud

Jon
Tolleff

Ombdall

Jacob
Jacob
Staale
Elling

Arstad

Stephen
Oelle
Brønild
Gulig

Watland

Erick
Haluor
Thord

Cronen

Lauritz
Anders

I. Mysse

Skulle
Thord

Guedall

Lauritz

Drageland

Oelle
Tarald

Regevig

Rasmus

Egeland

Effuend

Liøtofft

Jacob
Aawold

Log

Johanes
Bjørn

Maal

Søren
Torgier

Løveland

Hans

Myrstøl

Jacob
Hellje
Oelle

Løning

Atlach
Oelle

Gydland

Henrich
Tolleff
Enchen
Christen

Knobedall

Toere

N. Sourdall

Enchen
Bendt

Goudeland

Iffver
Øwend

Ougendall

Jens
Christen

Hetleskow

Adzer
Torchel

Siedtland

Omund
Oelle

Suindland

Gunder

S. Regedall

Thomas
Jacob

Solie

Torgier

Bache

Torgier
Tore

Egelie

Atlach

Sandbeck

Alf

Brandsberig

Brønild

Quamb

Bese

Aarswold

Hans
Axell

Ø. Støle

Tosten

Ørisland

Askild
Tollach

Kiedland

Jacob

Seel

Oelle
Amond

Guland

Jacob
Søren

Brambo

Lauritz

Telnes

Peder

Egelie

Toer

Selebøe

Torgier

Egelie

Knud

Hegdal

Oelle
Amodt

Lie

Oelle

Ribland

Siffuord

Ø. Sourdall

Hellje
Enchen

Dydland

Anders

L. Regedal

Isach
Ingebrett

Schogstad

Øybrandt

Løning udi Elffuen

Marcuus

Stensland

Roedleff

Nornes

Enchen

Venie

Peder
Gunder

Reeg

Hans

Y. Effiue

Jacob
Sigbjørn
Elling

I. Effuie

Jon
Oelle

Biedland

Mickel
Einer

Quieuog

Andbiørn
Roaldt

Grouf

Gunder
Roaldt

Schogernæs

Rasmus