Avskrifter fra Sokndal

Rulle paa 96 knegter aff Jæderen
och dallernis fogderie som
med kaptein magnus dend 1.
Martz Anno 1658 til
Bergen bleff forshichet

Sogendalls Skibb:

Navar Jakobsen Toks
Gunnar Aslaksen
Kristen Niklausen
Peder Nilsen "Røbstad"
Torstein Nilsen

Forne knegter hafffuer bekommet :
j kjoll, j schindklædning, j skiorte, j par schor, j par strømper, j pabuck [?], j par Voter, ij schind till knapsech, j pund Brød, j pund kiød, j pund Smør, j pund Oste, 1 ort til drikkepenge.