Avskrifter fra Sokndal

Mandtall oc Forkla

Ring Offuer Oddelschatten som

wdii Jæderen och Dallernis Foug

derie er oppebaaren, Bergnitt

fra Phillippi Jacobi Dag Anno

1659: Och Aarsdagen

Igien Anno 1660

 

Sogendall Schibrede

 

Endre Elffuestrømb

         Smør – ½ løb

 

Peder Hoffue

         Kornn – j ½ pnd

 

Tholleff Lindlannd

         Kornn – j pnd

         Smør – iij mk

 

Anne Steenberig

         Smør – iij Pnd ii ½ mk

 

Tholleff Thoxe

         Smør – ix mk

 

Jngell Wrdall

         Smør – ix mk

 

Aagaad Loug

         Smør – j spnd

 

Michell Steenberig

         Smør – ii ½ pnd

 

Niels Mylannd

         Smør – iij spnd xij mk

         Kornn – xij spnd

 

Jacob Haalannd och Samuel

Aamoed

         Smør – j løb j pnd iij mk

         Kornn – iij spnd

 

Asell Hoffue

         Smør – ij pnd vj mk

 

Thommas Regdall

         Smør – ½ løb xxiij mk

 

Biørenn Fedie

         Smør – ½ løb xviij mk

 

Jacob och Steffen Barestad

         Huder – iiij

         Smør – ij løber j spnd

 

Joen Barestad

         Smør – iij løber

 

Hoffue Stølle

         Smør – x ½ mk

 

Giermund Løffaas

         Smør – j spnd

 

Iffuer Goudeland

         Kornn – i ½ pnd

         Smør – i pnd vj mk

 

Omund Goudeland

         Smør – xv mk

 

Halffver Røsβeland

         Smør – xviij mk

 

Olle Ørislannd

         Smør – ½ løb

         Kornn – ½ pnd

 

Raβmus Barestad

         Smør – xi ½ mk

 

Jakob Regland

         Smør – xi ½ mk

 

Zigbiørenn Giermundsen

         Smør – j spnd

 

Biørenn Lauridzen Mylannd

         Smør – ii ½ løb j spd

 

Gunder Løguig

         Smør – ½ løb

 

Biørenn Aalgaard

         Smør – j løb xvij mk

 

Throen Thothammer

         Smør – ½ løb

 

Gullich Nordnees

         Smør – vj mk

 

Affuold Loug

         Smør – j spd

 

 

Summa

         Kornn – x pnd x spnd

         Smør – xx løber j pnd ix mk

         Huder - iiij