Avskrifter fra Sokndal

Fortegnelse Paa de bortrÝmte

Knegtte her Aff Leenet

 

[1660]

 

Sogendal Schibb:

 

w:      Siffuer Laurβ Barestad        +

w:      Nicolaus Jacobβ Regland     +