Avskrifter fra Sokndal

Rulle paa 220

Knecte aff Stavanger

Lehn, in Februario vdschreff

enn som til Christiania

med Lieutenant Olluff

Fritz°e forsendis

Forfattet den 18 Feb

Ao 1658

 

Sogendal Schibb:

 

+ Nicalaus Jacobβ: Regland

+ Siffer Laurβen Barestad

+ Carell Ougendall

+ Olle Poffuelβen Hannsberg

 

                            4