Avskrifter fra Sokndal

 

Mandtall oc Forkla
ring Offuer Oddelskatten som
vdij Jædderen och Dallernis Fougderii
Er oppebaarenn Beregnelse
phillippi Jacobij dag Anno
1658: Och till Aarß
Dagen Igienn
Anno 1659

 

Sogendall Schibrede

Endre Elffuestrømb - smør 1/2 løb

Peder Houge - korn ij spd

Tolleff Lindland - korn j pnd

Olle Steenbergh - smør 1/2 løb xv mk

Engell Urdahl - smør j pnd xj mk

Christopher og Gunder ib. - smør j pnd xj mk

Ingebert Urdahl - smør xv mk

Lauritz och Naffue Mysse - smør j løb

Mickell Stenberg - smør jj 1/2 pnd

Salffue Aalgaard - smør iiij pnd

Aassell Hoffue - smør ij pnd vj mk

Thommas Regedall - smør 1/2 løb xxiij mk

Biørenn Fedie - smør 1/2 løb

Jacob och Steffenn Barestad - huder iiij
                                          smør ii 1/2 løb 1 pnd

Tholleff och Olle Gyeland - smør 1/2 løb

Engell Urdall - smør ix mk

Thrund Thothammer - smør ij spd

Gullich Nordneeß - smør vj mk

Atlach Eggelj - smør iij spd

Joen Barestad - smør iij løb

Hoffuer Stølle - smør x 1/2 mk

Johannes Loug - smør 1/2 løb

Offuell Loug - smør j spd

Giermunnd Løffaas - smør j spd

Jffuer Goudeland - korn j 1/2 pnd

Halffuor Ryßelannd - smør xviij mk

Olle Øridzlannd - smør 1/2 løb

Raßmus Barestad - smør vj 1/2 mk

Jacob Reglannd - smør vj 1/2 mk

Johannes och Mickel Bircheland - smør ij pnd

Iffuer og Ougenn Goudeland - smør j pnd

 

SUMMA

Smør - xix løber j pnd vij 1/2 mk
Korn - ij 1/2 pnd v spd
Huder - iij