Avskrifter fra Sokndal

Odelsmanntall 1652

Torchild Aalgaard

Oluff Møgland

Jacob Stenberg med sin søn og medarfinger

Endre Elvestrøm

Bjørn Fiddie

Gjermund Løvaas

Tormoe Uhrdall

Mickel Stenberg

Thomas Regdal

Rasmus Barstad

Thrond Tothammer

Jacob Frøiland med hans medeigere

Oluff Ørsland

Gunder Suindland

Lars Mysse

Halvor Rosseland

Johannes Loeg

Jacob Regeland

Peder Houge

Ivar Goudeland med sin broder

Kield Ørsland

Peder Skjervraas

Peder Løtofft

Adsele Houge