Avskrifter fra Sokndal

Odelsmanntall 1651

Torchild Aalgaard

Oluff Møgland

Jacob Stenberg med sin søn og medarfinger

Endre Elvestrøm

Adsele Houge

Bjørn Fiddie

Gjermund Løvaas

Tormoe Uhrdall

Thomas Regdal

Rasmus Barstad

Thrond Tothammer

Jacob Frøiland med hans medeigere

Oluff Ørsland

Gunder Suindland

Lars Mysse

Tharald Barstad

Halvor Rosseland

Sl. Jacob Regelands børn

Peder Houge

Groe Stenberg og medeiere

Ivar Goudeland med sin broder

Kield Ørslan

Tholleff Lindland

Omund Støle