Avskrifter fra Sokndal

Odelsmanntall 1651

Torchild Aalgaard

Oluff Mydland

Jacob Stenberg

Endre Elvestrøm

Adsell Houge

Gunder Suindland

Thollach Stenberg

Jacob Soudall

Rasmus Barstad

Kiddel Ørsland

Trond Tothammer

Toleff Lindland

Gunder Løguig

Jacob Frøiland

Omund Støle

Ole Ørsland

Ivar Gauteland med sin broder

Lars Mysse

Peder Houge

Kiersti Rosseland