Avskrifter fra Sokndal

Odelsmanntall 1649

Torchild Aalgaard

Olle Mydland

Jacob Stenberg med sin søn

Endre Elvestrøm

Ingebret Urdall

Assel Houge

Biørn Fiddie

Gjermund Løvaas

Tomas Regedal

Aagott Log

Kiersten Roseland

Kiedell Ørisland

Rasmus Barstad

Trond Tothammer

Tolleff Lindland

Gunder Løning

Jacob Frøiland og hans medeiere

Omund Støle

Tarald Barestad

Iffuer Goudeland og sin broder

Lars Mysse

Tolleff Stenberg

Erik Log

Gunder Suindland

Thorrie Reguig

Gurri Sourdall og sine børn

Peder Houge