Avskrifter fra Sokndal

Odelsmanntall 1648 

Torchild Aalgaard
Smør 1/2 løb viij mk

Olle Mydland
Smør vj løber iij mk
Huder iv
Korn vij spd

Jacob Stenberg med sin søn
Smør j 1/2 løb j pnd
 

Endre Elvestrøm
Smør 1/2 løb

Ingebret Urdall
Korn vij spd

Adtzer Houge
Smør iij spd

Biørn Fiddie
Smør 1/2 løb xviij mk

Gjermund Løvaas
Smør j spd

Tomas Regedal
Smør ij pd vj mk

Jacob Sourdal
Smør j pd iij mk

Rasmus Barstad
Smør ij pd viij mk

Trond Tothammer
Smør j spd

Tolleff Lindland
j pnd iij spd

Gunder Løning
Smør ii 1/2 pd j mk

Jacob Frøiland og hans medeiere
Smør j løb xv mk

Omund Støle
Smør ij pd iv mk

Olle Ørisland
Smør 1/2 løb
Korn 1/2 pd

Tarald Barestad
Smør iij  mk

Iffuer Goudeland og sin broder
Korn vj w[etter]

Lauridtz Mysse
Smør vij mk

Aagott Log
Smør j spd

Kierstj Roseland
Smør xx mk

Kiedell Ørisland
Smør j pd vj mk