Avskrifter fra Sokndal

Odelsmanntall 1645

Torchel Aalgaard

Olluf Myland

Jacob Stenberg med søn

Daniel Haneberg

Endre Elvestrøm

Ingebret, Ingell, Gunder, Christopher Urdall

Niels Omundsen med sin broder

Naffe Mysse

Aadsell Houge

Thomas Regedal

Rasmus Barstad

Halduord Mysse

Omund Støle

Gunder Suinland

Thollach Gyeland

Ivar Goueland, moder og broder

Erich Loug

Jens Bircheland

Gjermund Løvaas

Jacob Tox & medeiere

Thrond Tothammer

Thollef Lindland

Kiddell Knubbedal med sine sødskinde

Joen Knubbedal

Lauritz Goudeland

Gunder Løvig

Jacob Frøiland & medeiere

Rasmus Haneberg + medeiere

Stephen Aarstad

Jacob Aarstad

Tharald Barstad

Besse ib.

Øybrand Bircheland

Jacob Houge

Biørn Fiddie

Iffuer Bøe

Lauritz Nordnes

Enken Aarstad

Peder Ørsland

Omund Omdal