Avskrifter fra Sokndal

Tridie Aars thage aff Kierckenis

Jorde

[1641]

 

Olluff Nesβoug                   aff      ½ løb smør              ½ Dr

Jacob Sourdall                   aff      ½ løb ½ spand        ½ Dr ½ ort

Olluff Zeell                        aff      i ½ spand smør        i ½ ort

Wermund Berghøyden         aff      i ½ spand               i ½ ort

Einer Wattland                  aff      ij Pund S:               ½ Dr xvj β

Hans Eighammer                aff      ½ løb                     ½ Dr

Anders Ribland                  aff      ½ løb                     ½ Dr