Avskrifter fra Sokndal

Annamidt Vdi Første

Byxell och Gaardfestning som

Efferfølger

[1630]

 

Sogendals Schibberede

 

Thollach Lønning Aff vj mk Smørs

Leye ibid

Gaff                       -        j Dr

 

Oploed dend Jgien for Laβe ibid

Gaff                       -        j Dr

 

Thollach Ahnsteenβen Aff samme

Ødepladtz               -        j Dr

 

Jacob Øffre Mysβe Aff j hud ibid

Gaff                       -        vij Dr

 

Tredrie Aars Tage

Annammidt i Bem:te Aar

vtSegutur

 

Erick Loug aff                        i ½ hud                  iij ort

Tosten Ambdall                      j spd Smør              j ort

Knud Telnes aff                      j spd Smør              j ort

Børild, Naffe N. Myeland aff      iij spand Smør          iij ort

Endre Schougstad aff              j pnd thallig             j ort 8 β

Olle Neβuog Aff                      ½ løb thallig            ½ Dr

Søffren Tued aff                    iij faarschd              18 β