Avskrifter fra Sokndal

Skatteliste 1628

Jordeiere

Ole Myland

Leilendinger

Søren Bjørn Fitje

Jacob Omod

Tolleff Lindland

Jacob Tollak Stenberig

Bernt Ouchild Frøytlog

Enken Frøyland

Omund Aasell Houge

Jon Orm Bøe

Erik Log

Ivar Bøe

Isak Rosland

David Tosten N. Regeland

Lauritz Barstad

Asser Sigbjørn

Dag og Ole

Tollak Anders

Peder Ole Ørsland

Peder Omdal

Omund Støle

Aff Skjevrås

Aff Løguig

Aff Nesuog

Tron Tothammer

Ejner Vatland

Aff Birkeland

Tore Bakke

Halvor Haaland

Fredrik Naffe Ellef Suend Mysse

Bjørn Løvaas

Omund Torger Haneberg

Tormoe Ingebret Urdahl

Gjermund Egelie

Tollef Gyland

Jacob Haneberg

Navar Børrild Myland

Tollak Lars Goudland

Olle Aanen Immersten

Thormoe Aamod

Ellef Frøyland

Jacob Hauge

Niels Rosland

Lauritz Bøe

Jacob Bøe

Jørgen Ellef Bøe

Jacob Ø. Surdahl

Knud Elvestrøm

Siffuord Løtofft

Jacob Omdahl

Niels Støle

Atlak Sandbeck

Jon Knubbedahl

Endre Kielland

Aff Schouffstad

Anders Ribland

Niels Løvaas

Halvor Urdahl

Michel Urdahl

Michel Reguig

Halvor Mysse

Thrund Peder Berlie

Anders Sel

Jens Aavendal

Jacob Løining

Olle Drageland

David Lars Søurdall

Willum Lindland

Suend Aarstad

Thaleff Aarstad

Mickel Smid

Jacob Aaros

Ole Hegdal

Joen In. Mysse

Sten Myland

Tore Aalgaard

Joen Uvendahl

Markus Aarstad

Sigurd Regdal

Jacob Toxe

Stolle Myland

Ødegaardsmænd og Huusmænd

Tore Sollie

Amon Hatleschouff

Jacob Wehne

Askild Brambøe

Aff Midstøell

Thomas L. Regedal

Knud Telnes

Jens Maal

Aff Netland

Rasmus Dydland

Ole Lie

Suend Egelie

Mickel Aarsuold

Jacob Goudeland

Niels Quamb

Hans Buntmager

Effuind Egelie

Bernt Schomager

Willum  Helvigen

Enken Myland

Niels Barstad

Eiffuind Ørsland

Aff Selebøe

Povell Lønning

Drenge

Knud Stenberig

Endre Aalgaard

Anom Barstad

Svenungh Tothammer