Avskrifter fra Sokndal

Første Bøxel oc Gaardfestning

Be:tte aar

[1628]

[krongods]

 

Sogendals Schibberede

 

Daniel Christensen aff ½ løb

Smør udj Løguig gaff

Penge           –        viij Rdr

 

Trund Olβ aff j hud udj

Berlie

Gaff             -        vij Rdr

 

Knud Schouffstad aff j pnd

Smør j Lid

Gaff             -        iiii ½ Dr

 

Stolle Beβesen aff iij spd Smør

i Mydland

gaff              -        xij Dr

 

3. Aars Tage Annamit oc Oppeboridt

[krongods]

 

Hedtlands Schibberede

 

Jon Effuie aff ii ½ spd smør           -        iij ort viiij β

 

Sogendals schibberede

 

Peder Øffrisland aff j løb smør        -        j Dr

Suend Liøtofft aff ½ pnd taligen    -        j ort viij β

Aff Lønnig Øde                           -        ½ ort

Per Omdal aff iij spd smør             -        iij ort

Jacob Goudeland aff ix mk smør     -        ½ ort

Gulich SchiffuerAas aff j spd          -        j ort

Jehns Moel aff j spd                      -        j ort

Lauridz Løguig aff ½ løb               -        ½ Dr

Olle Drageland aff ½ løb               -        ½ Dr

Suend Eggelie aff j spd smør         -        j ort

Joen Guedall aff ij pnd smør           -        ½ Rdr xvj β