Avskrifter fra Sokndal

Første Bygsell och Jord

festning thethe Aar

[1627]

 

Sogendalls Schibbrede

 

[Ingen]

 

3: Aarss Taage Anamit

Ut Seguitur

 

Endre Schouffstad aff j pnd          - j ortt viij β

Joen Myβe aff j hud                     - ½ Dr

Knud Thelnes aff j spd                 - j ort

iij frschd [?] i Thued                    - xvj β

Thorsten Ombdall aff j spd            - j ort

Olle Nesuog aff ½ løb                   - ½ Dr

Erich Log – i ½ hud                     - iij ort

Myeland – i ½ løb                        - i ½ Dr