Avskrifter fra Sokndal

Staffuanger Bye Samt
Jedderen och Dallerne Lehnis Oddels Tax
ering, Lignit och Beregnitt Anno
1626

Hedtlandtz Skibbrede

Erich Tiøn med sine stiffbørn
ibid
Smør j løb
Effuje
Smør j løb
Solje
Smør j pund

Børrilld Effuie
Grøßereid
Smør xx mk

Jon Effuje
Grøtfield
Smør vi mk

Sogendals Skibbrede

Erich Loeg
Gieriβ
dall
Smør ij spd ix mk

Enchen Sourdall
ibid
Smør j pnd
Goudeland
Smør vj mk

Lauris Bircheland med sine Eigere
ibid
Smør j løb

Olle Sellebøe
Midbrød
Korn i ½ spd

Tormou Wrdall po Sin egen och hans børns wegne
ibid
Smør j løb

Enchen Løffaas po hendis børns wegne
ibid
Smør j spd

Olluff Løffaas
ibid
Smør j spd

Lauris Goudeland
ibid
Smør ix mk
Sellebøe
Smør iij mk

Biørn Løffaas po hans Børns wegne
Hanneberg
Smør viij mk

Jacob Goudeland med sine Broder
ibid
Smør j pund

Tholleff Gyland
ibid
Smør ½ løb

Gulich Gugdall po Sine Børns wegne
Omod
Smør j pund
Sourdall
Smør vj mk

Dauid Regelannd med sine Egere
ibid
Smør ½ løb

Torsten Regelannd
ibid
Smør ½ løb
Sellebøe
Smør 4 ½ mk

Jffuer Bøe
Sourdall
Smør j pund
Stapnes
Korn j ½ spd

Omund Jmmersten med Sine Børn
ibid
Smør ½ løb

Sørffue Fedje med Sine Søsters børn
Hoffland
Korn j pund
Mydland
Smør ½ løb
Eigh
Huder ½
Eigelij
Smør vj mk

Omund Hanneberg med Sin medegere och Søster børn
ibid
huder i ½
Smør ½ pund
Sellebøe
Huder ½
Smør ½ mk

Jacob Hanneberg med sin formandtz moder och med Eigere
ibid
Huder ij
Goudeland
Smør vj mk
Houchland
Smør ix mk
Moj
Smør ix mk

Torgius Hanneberg
ibid
Huder j

Jsach Roseland
Jmmersten
Smør ½ løb

Trund Thodhammer
Gyland
Smør j spd

Siffuer Regedall
ibid
Smør xj mk
Wrestad
Smør ½ løb

Hans Buntmager
Regedall
Smør iiij mk

Halduor Haaland med sin med eigere
ibid
Smør i ½ løb
Mysβe
Smør j pund
Grøtfiell
Smør j pund

Lauris Omod med sine eigere
Hoffland
Korn ij wetter

Trund Offuendall
ibid
Smør ½ løb

Willumb Lindland med sin eigere
Mysβe
Smør ½ løb

Steen Myland
Løffaas
Smør ½ løb

Olluff Mylannd
ibid
Smør i ½ løb
Hetlannd
Korn vij spd

Aβell Houge med sine medeigere
Omod
Smør j pnd

Jon Knubedall
ibid
Smør ½ løb

Tolleff Frølannd med sine Eigere
Kylannd
Smør ii ½ pund
Hestad
Smør x mk
Koldestrannd
Smør ½ løb x mk
Midstøell
Smør j pund

S: her Jacob Hansen
Tiøtte
Korn j pund

Taralld Regeland
Suanes
Smør ij pund
huder j

Jacob Stenberg
Arstad
Smør j løb
Løning med sine med eigere
Smør j pund

Tore Bache
Tingsdall
huder i ½
Engelsch iij

Tore Aalgard
ibid
Smør i ½ løb

Peder Øffrisland
Egeland
Smør ½ løb
Halleland
Korn ½ pund

Giermund Egelje
ibid
Smør iij spd
Vdj Øye po sine stiffbørns wegne
huder ½

Frederich Mysβe
ibid
Engelsch ½

Steffenn Midstøell
ibid
Smør j pund