Avskrifter fra Sokndal

Mandtals Register

Offver dend Almindelige skatt

Som eftter Kon: Ma: Befalingh Wd

gaffe thil S. Martini Ao 1623

 

 

Møntten Herunder Beregnid

po en RDr LXXXXVJ β

 

Hetlandts Schibbred

 

Leilendinge

 

Adtzer Eye                       v ort

Siguord Quinuog                j Dr

Mickell Bielland                  j Dr

Tarralld Eye                      v ort

Joen Effuie                       xv β

Børrild ibid                        j Dr

 

Øddegaarsmend och

Huusmend

 

Adtzer Quinuog                 ½ Dr

 

 

Sogendals Schibberede

 

Leilendinge

 

         1.

 

Sigbiørn Aamod                 j Dr

Sørffue Fedje                    v ort

Eluff Frølannd                    j Dr

Helge Amod                      iij ort

Jacob ibid                         j Dr

Laurids ibid                       j Dr

Tholleff Lindland                j Dr

Jacob Steenberg               v ort

Bent Frøtleff                     iij ort

Nielβ Roβlannd                   j Dr

 

         x Dr

 

         2.

 

Jffuer Bøe                        v ort

Alff Frølannd                     v ort

Omund Houge          j Dr

Aβell ibid                          iij ort

Jacob ibid                         iij ort

Laurids Bøe                       j Dr

Alff ibid                            j Dr

Torbiørn Ejluff                   j Dr

Jacob Schreder                 iij ort

Thorgier och Orm               v ort

 

         x Dr

 

         3.

 

Jsach Roβlannd                 v ort

Anders Barestad                v ort

Jacob Ø. Sourdall               iij ort

Dauid N. Regdall                iij ort

Thorsten ibid                    iij ort

Jacob Goudeland               iij ort

Laurids ibid                       iij ort

Laurids Barestad                v ort

Dag och Anders                v ort

Adtzer och Zigbiørn            v ort

 

         x Dr

 

         4.

 

Peder Øriβland                   v ort

Biørn Elffuestrøm               v ort

Aschild Liøtofft                 iij ort

Peder Ambdall          j Dr

Omund Stølle                    j Dr

Anne L. Amdall                  iij ort

Roald och Oelle

Schiffueraas                     j Dr

Thorgier ibid                     j Dr

Torsten Stølle                            j Dr

Thrund Offuendall              v ort

 

         x Dr j ort

 

         5.

 

Enken och Jens Liguig         v ort viij β

Oelle och Christen Nesuog   v ort viij β

Jon Knubdall                     iij ort

Endre Kielland          iij ort

Erick Loeg                        j Dr

Thrund Todthammer           v ort

Ejner och Oelle Vatland       v ort viij β

Laurids Birckeland              v ort

Halduor Wrdall                  iij ort

 

         x Dr j ort

 

         6.

 

Fredrich Myland                 j Dr

Thore Bache                     v ort

Knud och Jacob Toxe                   v ort

Gulich Fritleff                    iij ort

Ouchilld ibid                      iij ort

Thore Aalgaard                  v ort

Halduord Myβe                  j Dr

Halduor Haaland                v ort

Siffuer aarstad                  iij ort

Mickell Reguiig                   iij ort

 

         x Dr

 

         7.

 

Willumb Lindland                j Dr

Giermund Myβe                  j Dr

Steen Myland                    j Dr

Enken ibid                         iij ort

Olluff Myland                     v ort

Mickell Myland                   j Dr

Gulich Guedall          j Dr

Joen Egelje                       j Dr

Joefre Hanneberg               v ort

Thallach Gyland                iij ort

 

         x Dr

 

         8.

 

Biørn Løffaas                     j Dr

Omund Haneberg               iij ort

Thoruis ibid                       j Dr

Suend Arstad                    j Dr

Olle och Tolleff                  v ort

Mickell Smid                      j Dr

Jørgen Aarhuus                 j Dr

Olluff Hegdall                     j Dr

Tormoe Wrdall                   v ort

L. Olle Birkeland                 iij ort

 

         x Dr

 

         9.

 

Enken Sandbeck                ½ Dr

Aβgud Schougstad             ½ Dr

Omund Jmmersten              iij ort

Olle ibid                           iij ort

Hanns Scharaas                ½ Dr

Siffuerd Regdall                 ii ½ ort

Enken Ø. Løffaas               ½ Dr

Olle ibid                           ½ Dr

Niels ibid                          ½ Dr

Daniell Berlje                     iij ort

 

         v ½ Dr i ½ ort

 

Per Berlje                         iij ort

Dauid Sourdall                   ½ Dr

Enken ibid                        ½ Dr

Enkenn Maall                     ½ Dr

Jacob Løning                     iij ort

Olluff Drageland                 iij ort

 

         iii ½ Dr j ort

 

Øddegaardsmend och

Huusmend

 

         1.

 

Jørgen Øriβland

Raβmus Dydland

Olluff Lij

Erick Egelien

Mickell Arβuold

Jacob Goudeland               huer ½ Dr

Gulich Aarstad

Anders Zeell

Jon Bradtzberg

Steffen Soelje

 

         v Dr

 

         2.

 

Raβmus Bradtzberg

Omund Hatleschouff

Raβmus Wenie

Olluff Sellebøe

Anders Gyland                   huer ½ Dr

Niels Quamb

Jon SchiffuerAas

Suend Myβe

Jørgen Bøe

Siffuord Haaland

 

         v Dr

 

         3.

 

Willumb Heluigen

Thorsten Ambdall

Suend Liøtofft

Hans Buntmager                huer ½ Dr

Knud Aalgaard

Gunder Strandsitter

Effuind Egeland

Gude Bøe

Anders Ribland

 

For Armede

 

Enken Egeland                   j ort

Biørn Bramboe                   j ort

Effuind Ombdall                 j ort

Poffuell Røchenn                j ort

Biørn Schomager                j ort

Knud Thelnes                    j ort