Avskrifter fra Sokndal

Første Bøgsell er Oppeborren

Som effterfølger

[1623]

 

Sogendalls Schibbrede

 

Lauridtz Løguig for j spd smør

j for:ne gaard som Tarald Ragland

Leide for hannom gaff

Pennge – v Dr

 

Olluff Jacobβ: Leide en spand smør

udj SkiffuerAas som Rolff der

før paa boede for hannom oplod gaff

Pennge – iij Dr

 

Tredie Aars Tage Annammidt

Som effterfølger

 

Sogendalls Schibbrede

 

Gulich Gudall udj 3 bøxell Aff

ij spd smør

Pennge – ½ Dr

 

Tarald Regeland Aff ij huder J sam

me gaard gaff

Pennge – j Dr

 

Eirick Egelienn Aff j spd tallig

Pennge – j ort

 

Euind Egeland aff ½ pnd smør

Pennge – xvj β

 

Aschilld Løtofft aff ½ løb gaff udj

3 bøxell

Pennge – ½ Dr

 

Torgius Schiffueraas Aff iij spd

Pennge – iij ort