Avskrifter fra Sokndal

Skatte Mandtal Som af Jederen

Och Dallerne till Martini Ao 1622

Wdgiffued ehr

 

 

 

Mønten Bereignit till

LXXXXVJ β till en RDr

 

Hettlands Schibbrede

 

Leiglendinnger

 

Adtzer Eye                       v ort

Siguor Quinuog                 j Dr

Mickell Bielland                  j Dr

Joenn Evie                       jv ort

Børrild ibmd                      j Dr

Tharrald Eye                     v ort

 

Ødegaarder och Huusmennd

 

Adzer Quinuog                  ½ Dr

Enken Bielland                   ½ Dr

 

Sogendalls Schibbrede

 

Leiglendinger

 

Sigbiørn Amod                   j Dr

Søren Fidie                       v ort

Elluff Frøeland                   j Dr

Helge Amod                      iij ort

Jacob ibmd                       j Dr

Lauridtz ibmd                    j Dr

Olluff Liland                      j Dr

Jacob Stenberg                 v ort

Bent Frøβleff                    iij ort

Niels Røβeland                  j Dr

 

         x Dr

 

Jffuer Bøe                        v ort

Alff Frøland                      v ort

Omund Houge                   j Dr

Aaβell ibmd                      iij ort

Jacob ibmd                       iij ort

Lauris Bøe                        j Dr j ort

Unge Lars och

Alff ibmd                          j Dr

Torbiørn och Elluff             j Dr

Jacob Skreder                  iij ort

Thorger ibmd                    j Dr

 

         x Dr

 

Jsach Røβeland                 v ort

Ander Barestad                 v ort

Jacob Øffre Sourdall           iij ort

Dauid Nedre Regdall            iij ort

Thorsten ibmd                   iij ort

Jacob Gudall                     iij ort

Lauridtz ibmd                    iij ort

Tharald och Hallduord

Barrestad                         v ort

Dauid och Anders ibmd        v ort

Anne och Sigbiørn ibmd       v ort

 

         x Dr

 

Peder Øfrisland                  v ort

Biørn Eluestrøm                 v ort

Aschield Liøtofft                j Dr

Omund Amdall                   v ort

Joen Stølle                       iij ort

Anne Lille Amdall               j Dr

Rolff Skieffueraas               j Dr

Thorgius ibmd                    j Dr

Enken Sandbacke              iij ort

Hermand Støle                  iij ort

 

         x Dr

 

Enken och Jenns Løuig        v ort viij β

Olluff och Christen Neβuog   v ort viij β

Joen Knubdall                     iij ort

Endre Thidland                   iij ort

Erick Log                           j Dr

Knud och Aaβgud

Skouffstad                        j Dr

Trund Todthammer             v ort

Einer och Olluff Wadtzland   v ort viij β

Laurids Birkeland                v ort

 

         x Dr

 

Frederick Myland               v ort

Tore Backe                       v ort

Torsten Støle                    j Dr

Jørgen Thoxe                    iij ort

Gulich Frøtleff                   iij ort

Oukilld ibmd                      iij ort

Tore Aalgaard                    v ort

Halduor myse                    j Dr

Halduor Haaland                v ort

Siuord Aarstad                  iij ort

 

         x Dr

 

Wellom Lindland                 j Dr

Giermund Indre Myβe j Dr

Steen Myland                    j Dr

Jacob ibmd                       j Dr

Olluff Myland                     i ½ Dr

Mickel Myland                   j Dr

Gulich Gudall                     j Dr

Knud Maall                        iij ort

Peder Egelie                      j Dr

Dauid Bøe                         iij ort

 

         x Dr

 

Jøffre Hannebøe                v ort

Biørn Løffaas                     v ort

Omund Hannebøe               iij ort

Torgius ibmd                     j Dr

Suend och Johannes

Aarstad                            j Dr

Olluff och Tholluff ibmd       v ort

Mickell Smid                      j Dr

Jørgenn Aarhuus                j Dr

Enken Øffre Løffaas            iij ort

Olluff ibmd                        iij ort

 

         x Dr

 

Olluff Hegdall                    j Dr

Tormou Wrdall                   v ort

Olluff Birkeland                  iij ort

Thrund Offuendall              v ort

Daniell och Peder Berlie       i ½ Dr

Omund Emerstehn              j Dr

Hanns Sakaas                    v ort

och Siffuord Regdal

Mickel Reguig                    j Dr

Lauridtz Sørdall                 iij ort

Tolluff Gydland                  iij ort

 

                xij Dr j ort

 

Huusmend och Ødegaarsmend

 

Biørn Knubdall och

Biørn Logh                        ½ Dr

Erick Egelie                       ½ Dr

Endre Egeland                   ½ Dr

Olluff Lij                           ½ Dr

Johann Stensland och

Rasmus Thelnes                 ½ Dr

Olluff Aβuold                     ½ Dr

Mickell ibmd                      ½ Dr

Rasmus Sollie                    ½ Dr

Tollack Lønningen och

Olluff ibmd                        ½ Dr

Stephan Midstøle               ½ Dr

 

                v Dr

 

Jacob Haaland                   ½ Dr

Lauridtz Midstølle               ½ Dr

Torsten Ombdall                ½ Dr

Niels Egeland och

Suend Løtoffte                  ½ Dr

Joen Brandtzberg och         ½ Dr

Omund Hattleschou            ½ Dr

Halduor Wrdall                  ½ Dr

Rasmus Wenie                   ½ Dr

Olle Sellebøe                     ½ Dr

Pouell Røeken och

Bent Bøe                          ½ Dr

 

                v Dr

 

Willum Helleuigen               ½ Dr

Anders Quamb                   ½ Dr

Effuinf Thoxse                   ½ Dr

Olle regeland                     j ort

Tharald Egeland                 ½ Dr

Biørn SkieffAas                  j ort

Laurs Emersten och

Anders ibmd                      ½ Dr

Christen Lille Regdall           ½ Dr

Anders Sell                       ½ Dr

Joen SchiefferAas              ½ Dr

Jacob Aarstad                   ½ Dr

 

         v Dr

 

Gulich Hannebøe                ½ Dr

Niels Schreder                   ½ Dr

Hanns Walluigs [?]             ½ Dr

Suend Myβe                     ½ Dr

Biørn ibmd                        ½ Dr

Siguord ibmd                     ½ Dr

Olle Dragland                    ½ Dr

Knud Øriβland                    ½ Dr

Gulich och Knud

Aalgaard                          ½ Dr

Anders Gyland                   ½ Dr

Jacob i Løuig                     ½ Dr

Rasmus Dydland                ½ Dr

Knud Bramboe                   j ort

Asbiørn Støle                    j ort

 

         vi ½ Dr

 

Drennge

 

Suend Løffaas                   j ort

Knud Barestad                   j ort

Knud Steenberg                 j ort

Engelbrett Ørislannd           j ort

 

         j Dr