Avskrifter fra Sokndal

Første Bøgsell Oppeborrenn

Som effterfølger

[1621]

 

Soggendals Schibbrede

 

Peder Nielβen Stølle Leyede

dend Andeell i Ombdall

som Omund paabode for

Penge                                -        viij Dr

 

Erich Logh aff ½ hud i

samme gaard, hans broder

oplod for

Penge                               -         v Dr

 

Giermund Miosund leide

en hud i Jnder Møβe, som

Omund opgaff for

Penge                               -          iiij Dr

 

Jenns Løguig aff j spd

smør i samme gaard, hans

moder Anne for hannem op-

loed, for

Penge                               -         iij Dr

 

Knud Ellingβen leigde

Telenesβ, skylder j spd

gaff

Penge                               -         ij Dr

 

Leyde Biørnn Fridrichsenn

½ pnd smør i Bramboe, gaff

Penge                               -        iij Dr

 

 

 

Tredie Aars tage Annamidt

 

Hettlands Skibbrede

 

Joen Yttre Effuie Aff iij pund

Smør j tredie tage

Penninge                          -        iij ort viij β

 

Soggendals Schibbrede

 

Suend Liøtofft aff ½ pnd smør

Penge                              -        xvj β

 

Anne Løguigen aff j løb

Penge                              -        j Dr

 

Olle Drageland aff ½ løb

Penge                              -        ½ Dr

 

Daniell Berliu aff j hud

Penge                             -        ½ Dr

 

Mickell Reguig aff j hud

Penge                              -        ½ Dr

 

Knud Maell aff ½ løb

Penge                             -        ½ Dr

 

Asgud Skoffstad aff j pnd smør

Penge                              -        j ort viij β

 

Joen Skiffueraasβ aff j spd s.

Penge                              -        j ort