Avskrifter fra Sokndal

Første bøxell Oppebaarett

Dette Aar

[1619]

 

Sogendalls schibreede

 

Effiund Endresenn aff 8 mk smør

Landleiged wdj Eggeland, gaff

Første bøxell

Penninge                                   -        j daller

 

Tharrald Regelannd stedde och feste

Paa Asgud Schougstads weigne j pnd

Smør i for:ne gaard, som Bendt

for hannom goeduilligen oploed,

gaff

Penninge                                   -        w daller

 

Joen Torgiersen stedde oc feste

J spannd korn wdj Skieffueraaβ

Hannβ Moder for hannom goed

uilligen opgaff, der aff

Penninge                                   -        iij daller

 

Knud Nielβsen aff en øde pladtz Bramboe,

Ther ingen Landschuild affgaaer, gaff

Penninge                                   -        iiij daller

 

Thridie Aars Tage Annamett

Wdj eptherfølgende Maader

 

Sogendalls schibreede

 

Tharrald Reggeland aff 2 huder

Penninge                                   -        j daller

 

Eghammer under Reggeland

schiulder ½ løb

Penninge                                   -        ½ daller

 

Sørffue Fidie aff Thuedt, som

Affgaar 3 faarschind

Penninge                                   -        xiiij β

 

Aasβe Schieffueraas aff ½ løb

Penninge                                   -        ½ daller

 

Torgius Schieffueraas aff

3 spand

Penninge                                   -        iij β

 

Erick Eggelie aff j spand ibm

Penninge                                   -        j β

 

Euind Eggeland, Aff 3de parten

Aff ½ pnd tallig

Penninge                                   -        ix β ½ alb

 

Aschilld Liøtofft aff ½ løb smør

Penninge                                   -        ½ daller

 

Gullich Gudall aff ½ løb smør

Wdj thriedie Aars tage

Penninge                                   -        ½ daller

 

Biørenn Loug i thridie Tage aff

½ huud

Penninge                                   -        j β

 

Anne Schoffstad aff j spand

smør

Penninge                                   -        j β

 

Johanns Steensland aff

½ spd smør

Penninge                                   -        ½ β