Avskrifter fra Sokndal

Mandtall och Fortegnelse
paa alle de Odels Bønder vdj
Stavanger Lenn, som de Mucketter
med des gewehr ere Vddeelte thill,
som Welbyrdig Knud Vrne høffuids-
mand paa Bergenhuus effter
vor Naadigste herre och konnings
Breff haffuer ladet did for-
schicke den 15 Octob: 1617

 

Hetlands Skibbrede:

 

Michell Biedlandt j

Børrild Effuie  j

Sogendals Schibbrede:

Søre Fidde  j

Alff Frøelannd  j

Jackob Steenbergh  j

Hoffuer Hugge  j

Jsack Røselandt  j

Dauit och Thorsteenn neder Regelanddt j

Peder Øffrislandt  j

Oluff Bireckelanndt  j

Fredrich Møsse  j

Torre Backe  j

Torre Aalgaardt  j

Halduor Møsse  j

Halduor Haalandt  j

Osmund Mølanddt  j

Oluff Møelandt  j

Jofre Haanebøe [sic.]  j

Osmund och Thorguis Haanebøe [sic.]  j

Tormoe Wrdall  j

Jffuer Bøe  j

 

xix Muscheter

xix Sidegewehr