Avskrifter fra Sokndal

Sognedals Schibredtt

 

Thridie malle
[1606]

 

[Kirkegods]

 

Mickell Ørsuold aff j spd smør
thilhørendes Sogendals Kierche

Penge                                 –         j ort

 

Dorrette Riibland, aff j pd smør
Som same Kierche tilkommer

Penge                                 –         xxij β

 

Suend Mouffland aff j hud thill
samme kierche

Penge                                 –         ½ Dr

 

Lauridtz Ørritzland aff ix bis mk
Smør same kiercke Aager

Penge                                 –         x β