Avskrifter fra Sokndal

Sognedals Schibredtt

 

[Krongods]

 

Første Aars Bøxell

[1605]

 

Thorstenn Nielβenn aff 18 bs mk gaardt

Wdj Oumbdall pendinge

-                    iij daler

 

Gunder som boede paa Gudeland

aff en øde gaardt Rapland som aff

gaar j faarschind, pending

-                    iiij daler

 

[Kirkegods]

 

Oluff Wadtlannd aff ½ pund Smør
i Samme Gaard

Penge                             –         ij Dr

 

Thridie Aars bøxell

 

[Krongods]

 

Thore paa Skouffstadt : aff ½ løb

smør , pendinge

-                    ½ daller

 

Aff stor Ambdall som Besβe paa

boer ½ løb smør, giffuett

-                    ½ daller

 

Olluff Neβuogh aff iij faarschind

Pendinge

-                    j dr D [sic.]

 

Mickell Reguig aff j hud

Pendinge

-                    ½ daller

 

[Kirkegods] 

 

 

Olluff Neβuois aff iij faarschind
leide och gaff

Penge                             –             j ort