Avskrifter fra Sokndal

Kornthiende som er Annammidt och Oppeboridt
Offuer Jegeren och Dalerne fraa Philippi
Jacobj dag Anno 1604 til Aars Dagenn
Ligienn Anno 1605

 

Hetlands Schibrede

Tharald Eye iij sp k

Joenn Yttre Effuie ij sp k

Siuor Quinvogh j ½ sp k

Ercih Effuie ij sp k

Sognedals Schibrede

Aff Mydland ij sp k

Mickell Løguig ij ½ sp k

Aff Bøe iiij ½ sp k

Bedβe Omdall j ½ sp k

Olle Vatland j sp k

Aff Sourdall iij sp k

Hoffuer Houge iiij sp k

Gulick Gugdall j sp k

Aff Omodt vj ½ sp k

Aff Lindland vj ½ sp k

Ommund Jmmerstein ij sp k

Tore Skoustadt j sp k

Gulick Regeland v sp k

Af Hanneberig ij sp k

Af Fretløff iij sp k

Torre Backe iij sp k

Olef Nesuogh ij sp k

Siguor Regedall ij ½ sp k

Torhammer ij ½ sp k

Joenn Logh ij ½ sp k

Øfre LøffAas ij ½ sp k

Skar Aas j ½ sp k

Neder Regland iij sp k

Mickell Smidt ij ½ sp k

Hegdall j ½ sp k

Berlyee ij ½ sp k

Guren Midbøe iiij sp k

Torre Roβeland j ½ sp k

Løthofft j ½ sp k

Elfuestrøm j ½ sp k

Brynill Barestadt iiij sp k

Aff Barestadt iiij sp k

Aarhuus ij ½ sp k

Eiluf Frøland iij sp k

Haldor Barestad iij sp k

Torre Aalgaardt v sp k

Tosten Stølle ½ sp k

Olle Sellebøe ½ sp k

Haldor Haaland ½ sp k

Fidie iij sp k

Ribland j sp k

Myβe vj sp k

Hermann Stølle j ½ sp k

Stenberig iiij sp k

Aff Ly ½ sp k

Aff Eggelly j sp k

Olluff Aarestadt iij sp k

Joenn Knubedall j sp k

Mickell Reguig ij sp k

Olluff Roβelannd j ½ sp k

Tolleff Orstadt j ½ sp k

Lille Ommedall j ½ sp k

Ørriens Orstadt iiij sp k

Oluff Birckeland ij ½ sp k

Toleff Gylanndt j ½ sp k

Mickell ibm j sp k

Peder Ørislannd iij sp k

Gunder SkiffuerAas v sp k

Lauridz Øritslandt j sp k

Knud paa Mall ½ sp k

Tierand Eggelien ½ sp k

Dauitt Barestadt iiij sp k

Rolff Myystølle j sp k

Suend øffremøβe ½ sp k

Toxe ½ sp k

Myrstølle ½ sp k

Ouendall j sp k

Jsack Jmmerstein j sp k

Torgius Birckeland j ½ sp k

Torre Watland j ½ sp k