Avskrifter fra Sokndal

Kornthiende som er Annammidt och Oppeboridt
Offuer Jegeren och Dalerne fraa Philippi
Jacobj dag Anno 1603 til Aars Dagenn
Ligienn Anno 1604

 

Hetlands Schibrede

Aff Effuie iiij sp k

Aff Eye v sp k

Aff Bielland ij ½ sp k

Sognedals Schibrede

Aff Hanneberig vj sp korn

Aaf Aarstadt vij sp k

Aff Lougaas v sp k

Joen Knubdall 1 ½ sp k

Jørgenn Aaros ij ½ sp k

Mickell Løguig ij ½ sp k

Aff Thothammer ij ½ sp k

Suend Sckaraas j ½ sp k

Ommund Jmmerstein ij ½ sp k

Olluff Nesuogh j ½ sp k

Aff Vatlandt ij ½ sp k

Aff Berlyou ij ½ sp k

Olluff Hegdall j sp k

Aff Birckeland iij ½ sp k

Aff Giueland ij ½ sp k

Mickell Affuendall j sp k

Christen Ribland j sp k

Aff Sourdall iij sp k

Aff Barrestad ij ½ sp k

Aff Urdall iij sp k

Aff Regland vj sp k

Aff Røsβeland ij sp k

Aff Houge v spand korn

Aff Bøe viij sp k

Enchen och Thorbiørn Ystebøe vij sp k

Aff Frøelandt j ½ sp k

Aff øffre oc Neder Aamodt vij sp k

Aff Lindland vj ½ sp k

Søffren paa Fidie v sp k

Aff Schiffueraas v sp k

Aff Steinberig iiij sp k

Per Øridslandt iij sp k

Thoere Backe j sp k

Lauridz Thoxe j ½ sp k

Aschild Løgetofft j ½ sp k

Jørgenn Ellestrøm j ½ sp k

Besβe Amdall j ½ sp k

Torre Aalgaardt iij sp k

Elling Store Amdall ij ½ sp k

Aff Møsβe vj ½ sp k

Halduor Haalandt j sp k

Aff Mydlandt ½ sp k

Niels Øffre Møβe j sp k

Guluck Gugdall j sp k

Guleck Frøtleff ij ½ sp k

Gunder Sandbeck ½ sp k

Lauridz Ørisland ½ sp k

Torre Sckougstadt j sp k

Joenn Loug ij ½ sp k

Mickell Regdall j ½ sp k

Thosten Stølle j sp k

Aff Eggellij j sp k