Avskrifter fra Sokndal

1563

Hedtlands schipreidtt

Amundt po Effuenn j daler

Sigurdt po Biellandt j daler

Sogendals schipreidtt

Oluff po Lefosse j daler

Joenn po Orsta j daler

Brønnulff ibid. j daler

Haldor ibid. j daler

Tharaldt po Kolland j daler

Jens j Boue j daler

Biørnn j Oroß j daler

Knudt j Leguig j daler

Amundt po Thutthammer j daler

Oluff po Reguedt j daler

Oluff j Ragdall j daler

Endrett po Godelandt j daler

Halduardt po Baresta j daler j ortt

Rolff ibid. j daler

Amundt po Røsselandt j daler j ortt

Berulff po Limlandt j daler

Gunille po Fittie j daler

Laurits po Bø j daler

Jaocb ibid. j daler

Berilde ibid. j daler 

Reder ibid. j daler

Anders ibid. j daler

Niels po Frølandt j daler

Tholleff ibid. j daler

Thore po Hanebergh j daler

Rasmus ibid. ij lott sylff

Knudt po Nere Omodt j daler

Rasmus po Øffre Omodt j daler

Laurits po Stenbergh j daler

Oluff po Øreslandt j daler

Siurdt po Skeffueroß j daler

Oluff po Føle j daler

Gunder po Føtlau j daler

Rasmus po Olgaardt j daler

Siurdt po Amdall j daler

Rødløff po Møsse j daler

Staffenn po Vresta j daler

Attuer po Mødland j daler

Morthenn ibid. j daler

Thorckell ibid. j daler

Torgier j Amdall j daler

Jacob po Lustrum ij lott sylff

Halduor po Skoffos j daler

Magdelene po Regelandt ij lott sylff

Gunder ibid. j daler

 

    Summa folj xliiij daler j ort viij lott sylff

 

Rolff po Legh j daler

Gunder po Emestenn j daler

Niels po Berereø j daler

Ener j Neßuog iij ortter

Thordt po Vattlandt j daler

Thorberg po Bø j daler

Biørnn po Huge j daler

Thollack po Østra j daler

 

[Halvparten av alle jordeeieres landsskyld] 

 

Hedtlandz schipreidtt

Amundt po Effuie for ý wett kornn j ort

 

Sogendals schipreidtt

Karll po Løffteoss for iý løp - iiý lott sylff

Thordt po Hanebergh for ýv wett kornn - j daler j ortt ij lott sylff

Oluff po Ørislandt for j wett kornn - ý daler

Rolff po Log for iij spand kornn - j march

Dauidt j Vrdall fir iý løp - iý daler 

Gunder po Regelandt for iý wett kornn - iij ortter

Rasmus po Haneberg for j pdt smør ý spand kornn - iý ortt

Gunder po Frøttlandt for ý pdt. kornn - j daler

Rødleff po Møsse for ý wett kornn - j ortt

Beles ibid. for v wetter kornn - iiý daler

Berulff po Linlandt for vij spand kornn - ý daler iij ß

Naffuer po Modlandt for iij wetter kornn - j ortt

Halduordt po Emrestenn for iij wetter kornn - iý daler

Anundt po Røsselandt for ij spand kornn - ý daler

Biørnn po Huge for j vett kornn - ý daler