Avskrifter fra Sokndal

Jordebok
1563
[konstruert etter skattelisten fra 1563]

Hedtlandz schippreidtt

 Amund po Effuie j wett kornn

 Sogendals schippreidtt

Karll po Løffteoss iij løp smør

Thordt po Hanebergh ix wett kornn

Oluff po Ørisland ij wett kornn

Rolff po Log vj spand kornn

Dauidt j Vrdall iij løb [vel pnd] smør

Gunder po Regelandt iij wett kornn

Rasmus po Haneberg ij pnd smør j spand kornn

Gunder po Frøttlandt j pnd kornn

Rødleff po Møsβe j wett kornn

Beles ibid. x wetter kornn

Berulff po Linlandt xiv spand kornn

Naffuer po Modlandt vj wetter kornn

Halduordt po Emmrestenn vj wetter kornn

Anundt po Røsβelandt ix spand kornn

Biørnn po Huge ij wett korn