Avskrifter fra Sokndal

Jtem thette er restanz aff then gamle skat then
ij marck skat szom stodt igenn then tidt Hans
Fynbo bleff foget [Anno mdxviii] Oc thet seckt

Anno mdxxi

Sognedal Skibrede

 

Jtem ij lod sølf Laffris po Ommod st.s

Jtem j quintin sølf Brynolf pa Algar st.t
[oc bodde tilforen pa Amodt]

Jtem ij β Kald pa Frøland

Jtem j marc Kolben ibidem st.t

Jtem ý pund koper Anwndz [dreng pa Orstad st.t]

Jtem j kaabe for j marc Poels dreng pa Haffne st.t

Jtem j marc Owdkel po Algar st.t

Jtem j β Ellifs dreng pa Bø st.t

Jtem ý pund vj marc tynbrum for j marc idem st.t

   

    Summa lateris
    Jtem ij lot j quintenn sølff
    Jtem ij marc iij β penninge
    Jtem ý pund kopper
    Jtem ý pund vj marc thrum
    Jtem j kaabe